Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 4. октобар 2023.

Повратак на врх

Врх

Нема коментара

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
golubac.org.rs

Обавештавају се сва заинтересована лица да је у току поступак отуђења градског грађевинског земљишта из јавне својине општине Голубац јавним надметањем за:

1) кп.бр. 1967/1, површине 506м2, уписана као јавна својина општине Голубац у Лист непокретности бр. 62 за К.О. Радошевац;

2) удео ол 940/964 на кп.бр. 2146, површине 964м2, уписана као јавна својина општине Голубац у Лист непокретности бр. 4654 за К.О. Винци;

3) кп.бр. 2073, површине 409м2, угшсана као јавна својина општине Голубац у Лист непокретности бр. 4654 за К.О. Винци;

4) кп.бр. 2819, површине 504м2, уписана као јавна својина општине Голубац у Лист непокретности бр. 2078 за К.О. Усије;

5) кп.бр. 2820, површине 499м2, уписана као јавна својина општине Голубац у Лист непокретности бр. 2078 за К.О. Усије;

6) кп.бр. 2821, површине 499м2, уписана као јавна својина општине Голубац у Лист непокретности бр. 2078 за К.О. Усије;

7) кп.бр. 2822, површине 501м2, уписана као јавна својина општине Голубац у Лист непокретности бр. 2078 за К.О. Усије;

8) кп.бр. 2823, површине 501м2, уписана као јавна својина општине Голубац у Лист непокретности бр. 2078 за К.О. Усије;

9) кп.бр. 2824, површине 499м2, уписана као јавна својина општине Голубац у Лист непокретности бр. 2078 за К.О. Усије;

10) удео од 460/491 на кп.бр. 3168, површине 491м2, уписана као јавна својина општине Голубац у Лист непокретности бр. 4654 за К.О. Винци;

11) удео од 260/309 на кп.бр. 3029, површине 309м2, уписана као јавна својина општине Голубац у Лист непокретности бр. 4654 за К.О. Винци;

12) удео од 560/630 кп.бр. 2451, површине 630м2, уписана као јавна својина општине Голубац у Лист непоркетности бр. 4654 за К.О. Винци;

13) кп.бр. 2730/1, површине 473м2, уписана као јавна својина општине Голубац у Лист непокретности број 4684 за К.О. Винци;

14) кп.бр. 2985/2, површине 337м2, уписана као јавна својина општине Голубац у Лист непокретности број 2078 за К.О. Усије.

Ближи урбанистички подаци о земљишту које је предмет јавног надметања, о терминима одржавања јавног надметања и условима учешћа у поступку приложени су на интернет страници Општине Голубац у прилогу овог обавештења.

ПРИЛОГ 1 – ОГЛАС О ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ – можете преузети на линку

ПРИЛОГ 2 – РЕШЕЊЕ О ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ – можете преузети на линку

ПРИЛОГ 3 – ИНФОРМАЦИЈЕ О ЛОКАЦИЈИ – можете преузети на линку

ПРИЛОГ 4 - НАЦРТИ ДОКУМЕНАТА – можете преузети на линку

ПРИЛОГ 5 - ОБРАСЦИ – можете преузети на линку

ПРИЛОГ 6 - УСЛОВИ НАДМЕТАЊА – можете преузети на линку

ПРИЛОГ 7 - КОПИЈА ПЛАНА ЗА КП.БР. 2985/2 К.О. УСИЈЕ – можете преузети на линку

Додајте коментар

Оставите одговор