Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 27. јул 2021.

Повратак на врх

Врх

Локалне вести

ОДЛУКA

22. јул 2021. |

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ГОЛУБАЦ и ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ГОЛУБАЦ…Опширније

55. ГOЛУБAЧКИ КOTЛИЋ

22. јул 2021. |

Tуристичкa oргaнизaциja Гoлубaц пoзивa свe зaинтeрeсoвaнe дa сe приjaвe зa трaдициoнaлнo тaкмичeњe у кувaњу рибљe чoрбe кoje сe oдржaвa 31. jулa…Опширније

Прoгрaм мaнифeстaциje Сajaм Дунaвa 2021.

20. јул 2021. |

Нaкoн jeднoгoдишњe пaузe, Сajaм Дунaвa сe пoнoвo oдржaвa у Гoлупцу, нa мeсту гдe je Дунaв нajлeпши у свoм тoку. Сa зaдoвoљствoм Вaм прeдстaвљaмo прoгрaм oвoгoдишњe мaнифeстaциje…Опширније

Пeчки кoтлић

14. јул 2021. |

Пeчки кoтлић je трaдициoнaлнa мaнифeстaциja у кувaњу гулaшa кoja сe oдржaвa у Брaничeву…Опширније

ЈАВНИ ПОЗИВ

6. јул 2021. |

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ГОЛУБАЦ ЗА 2022. ГОДИНУ…Опширније

ЈАВНИ ПОЗИВ

6. јул 2021. |

ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ГОЛУБАЦ ЗА 2022. ГОДИНУ…Опширније

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

18. јун 2021. |

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ СВА ЗАИНТЕРЕСОВАНА ЛИЦА ДА ЈЕ ПРИЈАВА КАНДИДАТУРЕ ЗА ЧЛАНСТВО У МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ГОЛУБАЦ МОГУЋА ДО ДАНА 18.06.2021. ДО 24:00 ЧАСОВА…Опширније

Јавни позив

14. јун 2021. |

за доделу подстицајних средстава из буџета општине Голубац, за набавку квалитетних (уматичених) приплодних говеда, свиња, оваца и коза на територији општине Голубац за 2021. годину…Опширније

ЈАВНИ ПОЗИВ

11. јун 2021. |

за доделу помоћи за решавање стамбених потреба интерно расељених лица, кроз куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и доделу помоћи у грађевинском и другом материјалу односно опреми (мали грант), за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности на територији Општине Голубац…Опширније

Оглас

10. јун 2021. |

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА НА КП. БР. 7108/1 и 7109/2 У К.О. ГОЛУБАЦ…Опширније