Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 23. април 2024.

Повратак на врх

Врх

Макроекономски положај

Макроекономски положај, учешће у укупном друштвеном производу…

makroekonomski_1

Макроекономски положај

Учешће у укупном друштвеном производу Републике Србије0,07%
Бруто домаћи производ по глави становника у 2005. години 77,993 дин (55% испод републичког просека)
Национални доходак по глави становника у 2005. години 71,839 дин (58% испод републичког просека; трећи по висини у Браничевском округу)

Преосталих 25% чине: грађевинарство (6%), вађење гаса и воде (6%), производња електричне енергије, гаса и воде (5%), хотелијерство и ресторанске услуге (3%), саобраћај, складиштење и везе (3%), послови са некретнинама и изнајмљивање (1%) и здравство и социјални рад (1%).