Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 6. децембар 2023.

Повратак на врх

Врх

Природни ресурси

Природни ресурси: земљиште, шуме, воде, рударско-геолошки потенцијал…

CIH_Combines2012-0506_1

Река Дунав је кључни природни потенцијал Голупца и највећа компаративна предност општине, јер даје огромне могућности за развој туризма на води и у приобаљу. На територији општине Голубац налази се велелепна Голубачка клисура са стрмим стеновитим странама, до 300м висине изнад нивоа реке.

Ђердапско језеро, једно од најдубљих у Европи, протеже се кроз четири клисуре и три котлине. Голубачка клисура и Љупковска котлина су на територији општине Голубац. Ширина језера код Голупца је 1.800м, а највећа дубина 48м.

Голубац има и неколико река и потока који су непосредне притоке Дунава: Туманска река, Брњичка река, Чезава, Добранска река и Кожица. Западну границу општине Голубац чини река Пек, а кроз град Голубац протичу Бродарички и Гробљански поток.

Земљиште:
Пољопривредно земљиште15.100 ha (41% територије општине)
Алувијум Непосредно уз Дунав
ПоврћеДобри услови за воћарство и виноградарство
Планински деоПогодни услови за сточарство
Највиша температура +40°C
Годишња количина падавина 663 – 756 мм/год
Шуме:
Шуме17.406 ha (47,4% територије општине)
Дрвни потенцијал 1.974.500 м3 (91.7% у виском шумама)
Буква82,2% (годишња стопа обнављања 2,95%)
Храст9,5% (годишња стопа обнављања 2,38%)
Воде:
Река Дунав Кључни природни потенцијал
Ђердапска клисура 13,5 км
Ђердапско језеро 253 км2 – највеће у Србији
Остале реке Пек, Туманска, Брњичка, Чезава, Добранска, Кожица
Рударско-геолошки потенцијал:
Грађевински материјал2 каменолома, шљунак, песак
КречњакРезерве око Голубачког града, Јеленске стене, Велике Чуке и код Брњице
Гранит појаве Au, W-Au,W, Cu-Pb-Zn, MnУ околини Брњице
Цигларска земљаУ околини Барича и Војилова
Пирит , Кварц, МагнетитОколина Добре, Ридан

Иако располаже солидним рударско-геолошким потенцијалима, ове сировине су углавном неискоришћене у Голупцу. У значајним количинама експлоатише се само кречњак.