Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Golubac | 20. oktobar 2019.

Povratak na vrh

Vrh

Novosti

Usvojen Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći

9. januar 2019. |

Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći usvojen je na sednici Narodne skupštine Republike Srbije, 9. novembra 2018. godine. Novim zakonom predviđeno je pravo na korišćenje besplatne pravne pomoći licima koja ovo pravo nisu ostvarila prema drugim zakonima. Besplatna pravna pomoć sastoji se od pružanja pravnih saveta, sastavljanja podnesaka, zastupanja i odbrane…Opširnije

Elektronska prijava sezonskih radnika u poljoprivredi

3. januar 2019. |

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u Vladi Republike Srbije Branislav Nedimović najavio je danas da će između 7. i 15. januara početi elektronsko prijavljivanje sezonskih radnika koji se angažuju za radove u poljoprivredi… Opširnije

POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU STATUTA OPŠTINE GOLUBAC

21. decembar 2018. |

Pozivaju se sva zainteresovana lica da učestvuju ujavnoj raspravi o Nacrtu Statuta Opštine Golubac, koji je izradila Komisija za izradu Nacrta Statuta Opštine Golubac.
Javna rasprava trajaće počev od 21.12.2018. godine i trajaće zaključno sa 27.12.2018. godine…Opširnije

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE GOLUBAC ZA 2019. GODINU

4. decembar 2018. |

Dana 07.12.2018. godine sa početkom u 14 časova u sali ADF-a (bivša đačka kuhinja) održaće se javna rasprava o Nacrtu Odluke o budžetu Opštine Golubac za 2019. godinu…Opširnije

OBAVEŠTENJE O ODRŽAVANJU TRIBINE NARODNE BANKE SRBIJE

30. novembar 2018. |

Narodna banka Srbije u okviru svojih redovnih aktivnosti finansijske edukacije građana, organizuje i sprovodi tribine, predavanja, razgovore i dr. na odgovarajuće aktulne teme. Sprovođenje edukativnih tribina je besplatno i namenjene su onima koje nemaju “primarno ekonomsko znanje“ i teže dolaze do neophodnih informacija…Opširnije

JAVNI POZIV

30. novembar 2018. |

ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA PODIZANJE VIŠEGODIŠNJIH ZASADA VOĆA IZ BUDŽETA OPŠTINE GOLUBAC U 2018. GODINI…Opširnije

OGLAS

26. novembar 2018. |

za davanje u zakup poslovnih prostorija u mesnoj zajednici Radoševac javnim nadmetanjem…Opširnije

RORS 38 “Sistem za delovanje u vanrednim situacijama”

29. oktobar 2018. |

Opština Golubac je sa decom osnovne škole “Veljko Dugošević” iz Braničeva, posetila opštinu Moldova Nova, koja je lider projekta, realizujući aktivnost “Prevoz školske dece na predavanja u Moldova Novu”. Ova aktivnost, održana je od 22.10-24.10.2018. u Moldova Novoj. Učestvovalo je 20-oro srpske dece, I 30-oro rumunske…Opširnije

OGLAS

18. oktobar 2018. |

ZA JAVNU LICITACIJU ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI GOLUBAC…Opširnije

JAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA

9. oktobar 2018. |

za izgradnju stambenog objakta na katastarskoj parceli broj 6144 KO Golubac, u ulici Gradsko sokače u Golupcu…Opširnije