Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Golubac | 16. avgust 2022.

Povratak na vrh

Vrh

Nema komentara

Obaveštenje

Obaveštenje
golubac.org.rs

Na osnovu člana 7. i 14. Zakona o jedinstvenom bitačkom spisku(,,Sl.glasnik RS“broj 1014/09 i 99/11) i Uputstva za sprovođenje Zakona o jedinstvenom biračkom spisku (,,Sl.glasnik RS“broj 15/12), a u vezi sa Odlukom Predsednika Republike Srbije od 29.januara 2014.godine o raspisivanju izbora za narodne poslanike, zakazanim za 16. mart 2014.godine, Opštinska Uprava Opštine Golubac da je sledeće

O B A V E Š T E NJ E

 IZLAŽE SE NA UVID DEO JEDINSTVENOG BIRAČKOG SPISKA ZA PODRUČJE OPŠTINE GOLUBAC, RADI PROVERE PODATAKA UPISANIH I NJEMU.

 

BIRAČKI SPISAK SE IZLAŽE U OPŠTINSKOJ UPRAVI OPŠTINE GOLUBAC, U ZGRADI OPŠTINE GOLUBAC, ULICA CARA LAZARA 15, PRVI SPRAT KANCELARIJA BROJ 14.

 

GRAĐANI KOJI IMAJU PREBIVALIŠTE NA PODRUČJU OPŠTINE GOLUBAC, KAO I INTERNO RASELJENA LICA KOJA IMAJU PRIJAVLJENO BORAVIŠTE NA TERITORIJI OPŠTINE GOLUBAC, MOGU IZVRŠITI UVID I PROVERU PODATAKA U DELU BIRAČKOG SPISKA ZA PODRUČJE OPŠTINE GOLUBAC, KOJI SE ODNOSI NA TO DA LI SU UPISANI U BIRAČKI SPISAK I DA LI SU UPISANI PODACI TAČNI.OVA LICA MOGU ZAHTEVATI DA SE IZVRŠE PROMENE U TOM BIRAČKOM SPISKU(UPIS, BRISANJE, IZMENE, I DOPUNE ILI ISPRAVKE).

 

LICA KOJA NA DAN IZBORA(16.MART2014.GODINE) NAVRŠAVAJU 18.GODINA, MOGU DA PODNESU ZAHTEV ZA UPIS U BIRAČKI SPISAK.

 

UVID I PROVERA PODATAKA U JEDINSTVENOM BIRAČKOM SPISKU ZA PODRUČJE OPŠTINE GOLUBAC, VRŠI SU U OPŠTINSKOJ UPRAVU PUTEM RAČUNARSKE OPREME NA KOJOJ SE VODI BIRAČKI SPISAK UKUCAVANJEM JEDINSTVENOG MATIČNOG BROJA GRAĐANA.

 

UVID U JEDNISTVENI BIRAČKI SPISAK MOŽE SE IZVRŠITI I ELEKTRONSKIM PUTEM NA ZVANIČNOJ INTERNET STRANICI MINISTARSTVA PRAVDE I DRŽAVNE UPRAVE /REGISTRI/BIRAČKI SPISAK, UKUCAVANJEM JEDINSTVRNOG MATIČNOG BROJA GRAĐANA.

 

OD PROGLAŠENJA IZBORNE LISTE, PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA PROMENU U BIRAČKOM SPISKU IMA I PODNOSILAC IZBORNE LISTE ILI LICE KOJE ON OVLASTI.

 

ZAHTEVI ZA PROMENE U DELU JEDINSTVENOG BIRAČKOG SPISKA ZA PODRUČJE OPŠTINE GOLUBAC, OPŠTINSKOJ UPRAVI MOGU SE PODNETI NAJKASNIJE DO DANA ZAKLJUČENJA JEDINSTVENOG BIRAČKOG SPISKA, ODNOSNO 15 DANA PRE DANA ODRŽAVANJA IZBORA(28. FEBRUARA 2014.GODINE) PO ZAKLJUČENJU JEDINSTVENOG BIRAČKOG SPISKA PA SVE DO 72 ČASA PRE DANA ODRŽAVANJA IZBORA, SVE PROMENE U JEDISTVENOM BIRAČKOM SPISKU VRŠI MINISTRARSVO PRAVDE I DRŽANE UPRAVE. ZAHTEVI ZA PROMENU U JEDISTVENOM BIRAČKOM SPISKU OD DANA ZAKLJUČENJA BIRAČKOG SPISKA PA DO 72 ČASA PRE ODRŽAVANJA IZBORA, PODNOSE SE MINISTARSVU NEPOSREDNO ILI OPŠTINSKOJ UPRAVI KOJA BEZ ODLAGANJA PODNETE ZAHTEVE ELEKTRONSKIM PUTEM DOSTAVLJA MINISTARSTVU.

 

BIRAČI NA IZBORIMA ZA NARODNE POSLANIKE NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE MOGU PODNETI ZAHTEV OPŠTINSKOJ UPRAVU DA GLASAJU PREMA MESTU SVOG BORAVIŠTA U ZEMLJI( IZABRANO MESTO GLASANJA). GRAĐANI-BIRAČI KOJI IMAJU BORAVIŠTE U INOSTRANSTVU MOGU GLASATI PREMA MESTU SVOG BORAVIŠTA NA OSNOVU PODNETOG ZAHTEVA I UPISA KOJI VRŠI OPŠTINSKA UPRAVA AKO JE TO LICE PRIJAVILO PREBIVALIŠTE NA TERITORIJI OPŠTINE GOLUBAC.

 

UPIS PODATAKA U JEDINSTVENI BIRAČKI SPISAK NA OSNOVU ZAHTEVA BIRAČA DA ĆE GLASATI PREMA MESTU SVOG BORAVIŠTA( U ZEMLJI I INOSTRANSTVU),VRŠI SE POČEV OD DANA RASPISIVANJA IZBORA, A NAJKASNIJE 5 DANA PRE DANA ZAKLJUČENJA BIRAČKOG SPISKA( ZAKLJUČNO SA 22.02.2014.GODINE). UKOLIKO BIRAČ U NAVEDENOM ROKU NE PODNESE ZAHTEV ZA UPIS U JEDINSTVENI BIRAČKI SPISAK PREMA SVOM BORAVIŠTU, BIRAČ ĆE MOĆI DA GLASA SAMO PREMA SVOM PREBIVALIŠTU.

 

 

 

Broj : 013-4

U Golupcu, 30. januara 2014.godine

 

N A Č E L N I K

dipl. pravnik Vladica Buljubaša, s.r

 

Dodajte komentar

Ostavite odgovor