Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 16. август 2022.

Повратак на врх

Врх

Нема коментара

Обавештење

Обавештење
golubac.org.rs

На основу члана 7. и 14. Закона о јединственом битачком списку(,,Сл.гласник РС“број 1014/09 и 99/11) и Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку (,,Сл.гласник РС“број 15/12), а у вези са Одлуком Председника Републике Србије од 29.јануара 2014.године о расписивању избора за народне посланике, заказаним за 16. март 2014.године, Општинска Управа Општине Голубац да је следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 ИЗЛАЖЕ СЕ НА УВИД ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ ГОЛУБАЦ, РАДИ ПРОВЕРЕ ПОДАТАКА УПИСАНИХ И ЊЕМУ.

 

БИРАЧКИ СПИСАК СЕ ИЗЛАЖЕ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ГОЛУБАЦ, У ЗГРАДИ ОПШТИНЕ ГОЛУБАЦ, УЛИЦА ЦАРА ЛАЗАРА 15, ПРВИ СПРАТ КАНЦЕЛАРИЈА БРОЈ 14.

 

ГРАЂАНИ КОЈИ ИМАЈУ ПРЕБИВАЛИШТЕ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ГОЛУБАЦ, КАО И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНА ЛИЦА КОЈА ИМАЈУ ПРИЈАВЉЕНО БОРАВИШТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ГОЛУБАЦ, МОГУ ИЗВРШИТИ УВИД И ПРОВЕРУ ПОДАТАКА У ДЕЛУ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ ГОЛУБАЦ, КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА ТО ДА ЛИ СУ УПИСАНИ У БИРАЧКИ СПИСАК И ДА ЛИ СУ УПИСАНИ ПОДАЦИ ТАЧНИ.ОВА ЛИЦА МОГУ ЗАХТЕВАТИ ДА СЕ ИЗВРШЕ ПРОМЕНЕ У ТОМ БИРАЧКОМ СПИСКУ(УПИС, БРИСАЊЕ, ИЗМЕНЕ, И ДОПУНЕ ИЛИ ИСПРАВКЕ).

 

ЛИЦА КОЈА НА ДАН ИЗБОРА(16.МАРТ2014.ГОДИНЕ) НАВРШАВАЈУ 18.ГОДИНА, МОГУ ДА ПОДНЕСУ ЗАХТЕВ ЗА УПИС У БИРАЧКИ СПИСАК.

 

УВИД И ПРОВЕРА ПОДАТАКА У ЈЕДИНСТВЕНОМ БИРАЧКОМ СПИСКУ ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ ГОЛУБАЦ, ВРШИ СУ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВУ ПУТЕМ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ НА КОЈОЈ СЕ ВОДИ БИРАЧКИ СПИСАК УКУЦАВАЊЕМ ЈЕДИНСТВЕНОГ МАТИЧНОГ БРОЈА ГРАЂАНА.

 

УВИД У ЈЕДНИСТВЕНИ БИРАЧКИ СПИСАК МОЖЕ СЕ ИЗВРШИТИ И ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ НА ЗВАНИЧНОЈ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ МИНИСТАРСТВА ПРАВДЕ И ДРЖАВНЕ УПРАВЕ /РЕГИСТРИ/БИРАЧКИ СПИСАК, УКУЦАВАЊЕМ ЈЕДИНСТВРНОГ МАТИЧНОГ БРОЈА ГРАЂАНА.

 

ОД ПРОГЛАШЕЊА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ, ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ПРОМЕНУ У БИРАЧКОМ СПИСКУ ИМА И ПОДНОСИЛАЦ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ ИЛИ ЛИЦЕ КОЈЕ ОН ОВЛАСТИ.

 

ЗАХТЕВИ ЗА ПРОМЕНЕ У ДЕЛУ ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ ГОЛУБАЦ, ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ МОГУ СЕ ПОДНЕТИ НАЈКАСНИЈЕ ДО ДАНА ЗАКЉУЧЕЊА ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА, ОДНОСНО 15 ДАНА ПРЕ ДАНА ОДРЖАВАЊА ИЗБОРА(28. ФЕБРУАРА 2014.ГОДИНЕ) ПО ЗАКЉУЧЕЊУ ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ПА СВЕ ДО 72 ЧАСА ПРЕ ДАНА ОДРЖАВАЊА ИЗБОРА, СВЕ ПРОМЕНЕ У ЈЕДИСТВЕНОМ БИРАЧКОМ СПИСКУ ВРШИ МИНИСТРАРСВО ПРАВДЕ И ДРЖАНЕ УПРАВЕ. ЗАХТЕВИ ЗА ПРОМЕНУ У ЈЕДИСТВЕНОМ БИРАЧКОМ СПИСКУ ОД ДАНА ЗАКЉУЧЕЊА БИРАЧКОГ СПИСКА ПА ДО 72 ЧАСА ПРЕ ОДРЖАВАЊА ИЗБОРА, ПОДНОСЕ СЕ МИНИСТАРСВУ НЕПОСРЕДНО ИЛИ ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ КОЈА БЕЗ ОДЛАГАЊА ПОДНЕТЕ ЗАХТЕВЕ ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ ДОСТАВЉА МИНИСТАРСТВУ.

 

БИРАЧИ НА ИЗБОРИМА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ МОГУ ПОДНЕТИ ЗАХТЕВ ОПШТИНСКОЈ УПРАВУ ДА ГЛАСАЈУ ПРЕМА МЕСТУ СВОГ БОРАВИШТА У ЗЕМЉИ( ИЗАБРАНО МЕСТО ГЛАСАЊА). ГРАЂАНИ-БИРАЧИ КОЈИ ИМАЈУ БОРАВИШТЕ У ИНОСТРАНСТВУ МОГУ ГЛАСАТИ ПРЕМА МЕСТУ СВОГ БОРАВИШТА НА ОСНОВУ ПОДНЕТОГ ЗАХТЕВА И УПИСА КОЈИ ВРШИ ОПШТИНСКА УПРАВА АКО ЈЕ ТО ЛИЦЕ ПРИЈАВИЛО ПРЕБИВАЛИШТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ГОЛУБАЦ.

 

УПИС ПОДАТАКА У ЈЕДИНСТВЕНИ БИРАЧКИ СПИСАК НА ОСНОВУ ЗАХТЕВА БИРАЧА ДА ЋЕ ГЛАСАТИ ПРЕМА МЕСТУ СВОГ БОРАВИШТА( У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ),ВРШИ СЕ ПОЧЕВ ОД ДАНА РАСПИСИВАЊА ИЗБОРА, А НАЈКАСНИЈЕ 5 ДАНА ПРЕ ДАНА ЗАКЉУЧЕЊА БИРАЧКОГ СПИСКА( ЗАКЉУЧНО СА 22.02.2014.ГОДИНЕ). УКОЛИКО БИРАЧ У НАВЕДЕНОМ РОКУ НЕ ПОДНЕСЕ ЗАХТЕВ ЗА УПИС У ЈЕДИНСТВЕНИ БИРАЧКИ СПИСАК ПРЕМА СВОМ БОРАВИШТУ, БИРАЧ ЋЕ МОЋИ ДА ГЛАСА САМО ПРЕМА СВОМ ПРЕБИВАЛИШТУ.

 

 

 

Број : 013-4

У Голупцу, 30. јануара 2014.године

 

Н А Ч Е Л Н И К

дипл. правник Владица Буљубаша, с.р

 

Додајте коментар

Оставите одговор