Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Golubac | 15. maj 2021.

Povratak na vrh

Vrh

Nema komentara

Odluka o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji opštine Golubac

Odluka o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji opštine Golubac
golubac.org.rs

Na osnovu 17.Uredbe o sastavu i načinu rada štabova za vanredne situacije(„Službeni glasni Republike Srbije“, br.98/2010) i člana 9.Odluke o organizaciji i funkcionisanju civine zaštite na teritoriji opštine Golubac( „Sl.glasnik opštine Golubac“, br.9/2012), Štab za vanredne situacije opštine Golubac, dana 19.05.2014. doneo je

Z A K LJ U Č A K

 I

  Pristupa se postavljanju mobilnih panela na obaloutvrdi u naselju Golubac, dana 20.05. 2014. godine, kao i punjenju džakova sa peskom, a u cilju odbrane naselja Golubac od visokih voda reke Dunav.

  II

 Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja

ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE OPŠTINE GOLUBAC

 

                                                            Komandant štaba

                                                    Zoran Pajkić

 

Dodajte komentar

Ostavite odgovor