Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 16. септембар 2021.

Повратак на врх

Врх

Нема коментара

Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Голубац

Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Голубац
golubac.org.rs

На основу 17.Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације(„Службени гласни Републике Србије“, бр.98/2010) и члана 9.Одлуке о организацији и функционисању цивине заштите на територији општине Голубац( „Сл.гласник општине Голубац“, бр.9/2012), Штаб за ванредне ситуације општине Голубац, дана 19.05.2014. донео је

З А К Љ У Ч А К

 I

  Приступа се постављању мобилних панела на обалоутврди у насељу Голубац, дана 20.05. 2014. године, као и пуњењу џакова са песком, а у циљу одбране насеља Голубац од високих вода реке Дунав.

  II

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ГОЛУБАЦ

 

                                                            Командант штаба

                                                    Зоран Пајкић

 

Додајте коментар

Оставите одговор