Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 30. новембар 2020.

Повратак на врх

Врх

Нема коментара

Усвојене измене и допуне Закона о заштити становништва од заразних болести

Усвојене измене и допуне Закона о заштити становништва од заразних болести
golubac.org.rs

Народна скупштина Републике Србије усвојила је Закон о изменама и допунама Закона о заштити становништва од заразних болести, који представља правни оквир за мере и процедуре у којем ће се боље држати под контролом епидемија коронавируса и спречити веће негативне последице.

Изменама и допунама Закона уводе се новчане казне за кршење заштитних мера.

У износу од 30.000 динара казниће се за прекршај лице одговорно за примену личне заштите од инфекције ако не обезбеди непосредну примену тих мера, а са 5.000 динара казниће се за прекршај физичко лице ако се не придржава мера личне заштите од инфекције.

Новчаном казном од 300.000 динара казниће се правно лице ако не предузме радње и активности ради примене мера личне заштите од инфекције, као и ако не одреди лице одговорно за непосредну примену тих мера, а са 150.000 динара казниће се за тај прекрша предузетник, а одговорно лице новчаном казном од 50.000 динара.

Изменама закона регулисано је и да потврда од епидемиолога буде довољан доказ послодавцу да радник не ради у утврђеном временском периоду, а да му припада плата.

Надзор над применом мера, поред Санитарне инспекције, врши локална самоуправа преко Комуналне милиције.

Санитарни инспектор, поред овлашћења која је имао до сада, може израдити и прекршајни налог, док Комунална милиција може да наложи да се испразни простор у којем је дошло до кршења заштитних мера, као и да затворе објекат најдуже до 72 часа.

https://www.srbija.gov.rs/vest/497395

Додајте коментар

Оставите одговор