Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 23. април 2024.

Повратак на врх

Врх

Образовна структура

Образовна структура Града Голупца…

obrazovna

Образовна структура становништва општине је веома слаба. Вишу и високу школску спрему има само 3,4% популације старије од 15 година, док је без школске спреме 8,4% грађана, а завршену основну школу нема чак 32,7% становника старијих од 15 година.

У општини Голубац готово да нема могућности за додатно, неформално образовање. У зависности од потреба, млади људи који желе да се усавршавају принуђени су да путују у Велико Градиште, Пожаревац или Београд.

Успостављање функционалног система неформалне едукације је кључно за будући економски развој Голупца. Уколико општина жели да развија своје туристичке потенцијале као главни извор прихода, неопходно је да обезбеди адекватне кадрове за рад у туризму. То подразумева познавање енглеског и других страних језика, рада на рачунару као и специфичну обуку запослених у циљу пружања професионалних услуга туристима и посетиоцима.

Више и високо образовање 3,4%
Средњошколско образовање 24,3%
Основно образовање 29,3%
Са незавршеном основном школом32,7%
Без школске спреме 8.4%
Непознато2%
Број ђака који тренутно похађају основну школу 793