Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 6. децембар 2023.

Повратак на врх

Врх

Јавне набавке општине Голубац

Јавна набавка бр. 1/2016 – Набавка услуга регрутовања кадрова

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНМВ  бр.1-2016
02 ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ за ЈНМВ бр.1-2016
03 Одговори на питања за ЈНМВ бр.1-2016
04 Одлука о додели уговора за ЈНМВ бр.1-2016
05 Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ бр.1-2016

Годишњи план јавних набавки за 2016. годину

ОВДЕ ПРЕУЗЕТИ

Јавна набавка бр. 2/2015 – Изградња дечијег вртића у Голупцу

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНМВ  бр.2-2015
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ бр.2-2015
03 Одговор на питање за ЈНМВ бр.2-2015‏
04 Одлука о додели уговора за ЈНМВ бр.2-2015
05 Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ бр.2-2015

Јавна набавка бр. 1/2015 – НАБАВКА УСЛУГА РЕГРУТОВАЊА КАДРОВА

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНМВ  бр.1-2015
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ бр.1-2015

Јавна набавка бр. 1/2014 – НАБАВКА УСЛУГЕ РЕГРУТОВАЊА КАДРОВА

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНМВ  бр.1-2014
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ бр.1-2014

Јавна набавка бр. 2/2014 – ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – ОДАБИР ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ у оквиру пројекта „Брига о старима-узвраћање услуге“ програм „ EU Exchange 4“

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНМВ  бр.2-2014
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ бр.2-2014