Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 29. новембар 2021.

Повратак на врх

Врх

Новости

Јавни позив

25. новембар 2021. |

за јавну расправу о Нацрту Одлуке о буџету општине Голубац за 2022. годину…Опширније

ОГЛАС

19. новембар 2021. |

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА „ЋЕРДАП“ и ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА „ЋЕРДАП“ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ…Опширније

ОГЛАС

19. новембар 2021. |

ИЗЛАГАЊЕ НА РАНИ ЈАВНИ УВИД ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ “КОМПЛЕКСА МАНАСТИРА ТУМАН” У ОПШТИНИ ГОЛУБАЦ…Опширније

Јавни позив

15. новембар 2021. |

набавка нове опреме за рибњаке у 2021. години…Опширније

Јавни позив

4. новембар 2021. |

набавкa пољопривредних прикључних машина…Опширније

КОНКУРС

3. новембар 2021. |

за доделу средстава по Годишњем програму коришћења средстава за одрживи развој и унапређење шумарства у јесен 2021…Опширније

КОНКУРС

26. октобар 2021. |

Подстицаји за унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима…Опширније

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

25. октобар 2021. |

штаба за ванредне ситуације општине Голубац…Опширније

JAВНИ ПOЗИВ ЗA ПРEДУЗEЋA

21. октобар 2021. |

Прoгрaм зaпoшљaвaњa путeм стручних oбукa зa Рoмe и Рoмкињe и другe мaргинaлизoвaнe групe…Опширније