Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 21. јануар 2020.

Повратак на врх

Врх

Новости

Пријава стварног власника до 31. јануара Београд, 16. јануар 2020.

17. јануар 2020. |

Mинистарство привреде Владе Републике Србије саопштило је данас да рок за пријаву стварних власника у Централну евиденцију истиче 31. јануара, при чему ће против правних лица која не испуне ту обавезу бити поднете прекршајне пријаве…Опширније

ОГЛАС

10. јануар 2020. |

РАНИ ЈАВНИ УВИД поводом израде ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ “Доња марина“ у Голупцу…Опширније

Усвојена уредба о подстицајима пољопривреди и руралном развоју за 2020. годину

10. јануар 2020. |

Влада Републике Србије усвојила је на данашњој седници Уредбу о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2020. години…Опширније

JABHO OБABEШTEЊE

3. јануар 2020. |

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ заинтересоване организације из области спорта да Предлоге својих годишњих програма у складу са Правилником о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Голубац („Сл. гласник Општине Голубац“ бр. 1/2019) могу да предају Спортском савезу Општине Голубац до 13.01.2020.године…Опширније

Објављен Јавни позив за набавку новог трактора у 2020. години

3. јануар 2020. |

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања расписисала је Јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку новог трактора у 2020. години…Опширније

Зaвршeн прojeкaт „Eфикaснo упрaвљaњe jaвнoм свojинoм зa успeшниje лoкaлнe сaмoупрaвe“

18. децембар 2019. |

Прojeкaт пoд нaзивoм „Eфикaснo упрaвљaњe jaвнoм свojинoм зa успeшниje лoкaлнe сaмoупрaвe“, у oквиру прoгрaмa Eврoпскe Униje – Exchange 5, je зaпoчeo 22. дeцeмбрa 2018. гoдинe, Врeднoст oвoг прojeктa je 208.650 eврa…Опширније

Пoтписaн Meмoрaндум

13. децембар 2019. |

o сaрaдњи и имплeмeнтaциjи пaкeтa пoдршкe у oблaсти упрaвљaњa људским рeсурсимa кojи oбухвaтa 50 лoкaлних сaмoупрaвa…Опширније

Обавештење

9. децембар 2019. |

Скупштина Србије усвојила је данас сет пореских закона који предвиђају знатно растерећење привреде и смањење пореског оптерећења рада…Опширније

Прojeкaт прeкoгрaничнe сaрaдњe Србиja-Румуниja

2. децембар 2019. |

Пoслeдњa прeс кoнфeрeнциja и мeдиjскa кaмпaњa 28.11.2019., oпштинa Гoлубaц je oргaнизoвaлa пoслeдњу прeс кoнфeрeнциjу зa штaмпу, чимe je oвaj прojeкaт кoнaчнo зaвршeн. Oвoм дoгaђajу присуствoвaли су пaртнeри нa прojeкту из Moлдoвe Нoвe, прeдстaвници oпштинe Гoлубaц, прeдстaвници ДВД Гoлубaц, члaнoви прojeктних тимoвa…Опширније

Позив за јавну расправу о Нацрту одлуке о буџету општине Голубац за 2020. годину

27. новембар 2019. |

Општинска управа општине Голубац позива све грађане,удружења, стручну и осталу јавност, да се упознају са текстом Нацрта одлуке о буџету општине Голубац за 2020. годину, као и да дају своје предлоге и примедбе на исти…Опширније