Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 23. април 2024.

Повратак на врх

Врх

Путна инфраструктура и ПТТ саобраћај

Путна инфраструктура, ПТТ саобрачај, Интернет, mобилна телефонија, радио-телевизија…

Putevi

Путна инфраструктура:

Удаљеност од Београда 130 км
Најближи аеродром -Сурчин 140 км
Најближа речна лука-Смедерево 50 км
Удаљеност од коридора 10 50 км
Железничка пруга 2 км
Магистарлни пут 45 км
Регионални путеви 37 км
Локални путеви 68 км

Општина Голубац је од Београда удаљена 130 км магистралним правцем М25.1 Београд-Кладово, који је за општину уједно и најзначајнији путни коридор (Ђердапска магистрала).

Магистрални правац М 25.1 назначен је као најзначајни саобраћајни коридор за општину Голубац, овај путни правац пролази кроз саму Голубачку тврђаву, споменик културе 1. степена (прокопана су два тунела кроз саму тврђаву), што је тврђаву нарушило и отворило пут њеној континуираној девастацији транзитним теретним саобраћајем.

Због тога, а и чињенице да је Голубачка тврђава почетак НП Ђердап и у оквиру њега Строгог резервата природе Голубачки град, неопходно је хитно приступити изградњи адекватне обилазнице око саме тврђаве, али и растерећењу читаве ђердапске магистрале од оваквог интензитета саобраћаја.

Речни саобраћај на територији општине има велики потенцијал захваљујући пловном путу Дунава, али је предуслов за његов интензивнији развој уређење приобаља и пристаништа, као и поновно активирање домаће речне флоте. Планирана је изградња марине у Голупцу по европским стандардима, односно понтонског пристана у самом граду за веће бродове и јахте.

На подручју Општине Голубац постоји чворна централа Голубац која припада мрежној групи Пожаревац.

АТЦ Голубац је повезан симетричним спојним каблом на Велико Градиште и даље оптичким каблом до главне централе Пожаревац. Насеља у Општини Голубац напаја осам телефонских централа. Све централе су изведене у дигиталној техници. Све приступне мреже изведене су подземно до претплатника, осим насеља Браничево и делимично Голубац.

ТТ мреже већином су изведене почетком деведесетих година.

Постоји велика потреба за прикључцима, новим и квалитетнијим услугама (ISDN, ADSL).

До краја 2009. године очекује се почетак радова на полагању оптичког кабла „Велико Градиште–Голубац“.

Интернет

Корисницима рачунара на располагању су следећи интернет провајдери: (ПТТ, ТЕЛЕКОМ, ВЕРАТ, СЕЗАМПРО – DIAL-UP), (PROFY PC, EXPERT, -WIRELESS).

Мобилна телефонија

Територију општине покривају 3 оператера мобилне телефоније: Телеком, Теленор и ВИП. Репетитори мобилне телефоније постављени су на коти Велика Чука изнад Сарог Града.

Радио-телевизија

На већем делу територије Општине Голубац постоји пријем сигнала ТВ станица са националном фреквенцијом (РТС, В92, Пинк, Авала и FOX) и Регионалне ТВ станице из Пожаревца САТТВ. Од локалних станица регистрован је само радио Дунавац –Кисиљево.