Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 23. мај 2017.

Повратак на врх

Врх

ОГЛАС

4. мај 2017. |

За давање у закуп локације за постављање мањег монтажног објекта (киоска) на јавној површини у насељу Голубац јавним надметањем…Опширније

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

18. март 2017. |

На основу акта Управе за ветерину бр.275-323-601717-05 од 016.03.2017. године, Општински штаб за ванредне ситуације Општине Голубац, обавештава:…Опширније

КОНКУРС

9. март 2017. |

ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА ПОДИЗАЊЕ ВИШЕГОДИШЊИХ ЗАСАДА ВОЋА ИЗ СРЕДСТАВА ОПШТИНЕ ГОЛУБАЦ У 2017. ГОДИНИ…Опширније

КОНКУРС

9. март 2017. |

ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈA ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОДГАЈИВАЧКИХ ПРОГРАМА, РАДИ ОСТВАРИВАЊА ОДГАЈИВАЧКИХ ЦИЉЕВА У СТОЧАРСТВУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ГОЛУБАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ…Опширније

ЈАВНО ОБАВЕШТЕЊЕ

3. март 2017. |

ОБAВЕШТАВАЈУ СЕ заинтересоване организације из области спорта да Предлоге својих годишњих програма у складу са Правилником о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Голубац број од 03.03.2017.године могу да предају Спортском савезу Општине Голубац до 06.03.2017.године…Опширније

ИЗЛАЖЕ СЕ НА УВИД ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ ГОЛУБАЦ, РАДИ ПРОВЕРЕ ПОДАТАКА УПИСАНИХ У ЊЕМУ.

3. март 2017. |

БИРАЧКИ СПИСАК СЕ ИЗЛАЖЕ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ГОЛУБАЦ, У ЗГРАДИ ОПШТИНЕ
ГОЛУБАЦ, УЛИЦА ЦАРА ЛАЗАРА 15, ПРВИ СПРАТ КАНЦЕЛАРИЈА БРОЈ 14…Опширније