Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 25. јун 2017.

Повратак на врх

Врх

ЈАВНИ КОНКУРС

19. мај 2017. |

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПОДРШКУ ЕКОЛОШКИМ ПРОЈЕКТИМА НВО КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА И ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА У 2017. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ГОЛУБАЦ…Опширније

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2017. ГОДИНИ

16. мај 2017. |

На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и чл. 94 и 129 и Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15 и 5/17), Националног акционог плана запошљавања за 2017.годину, Одлуке о учешћу у финансирању програма или мера активне политике запошљавања предвиђених локалним акционим плановима запошљавања у 2017.години Министартва за рад, запошљавање , борачка и социјална питања бр.401-00-00367/2017-24 од 29.03.2017.године , Споразума бр.1730-101-4/2017 од 24.04.2017.године о међусобном уређивању права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2017.годину закљученог између Националне службе за запошљавање –Филијала Пожаревац и општине Голубац и Локалног акционог плана за запошљавање општине Голубац за 2017.годину бр.10-1/2017 од 23.01.2017.године…Опширније

ОГЛАС

4. мај 2017. |

За давање у закуп локације за постављање мањег монтажног објекта (киоска) на јавној површини у насељу Голубац јавним надметањем…Опширније

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

18. март 2017. |

На основу акта Управе за ветерину бр.275-323-601717-05 од 016.03.2017. године, Општински штаб за ванредне ситуације Општине Голубац, обавештава:…Опширније

КОНКУРС

9. март 2017. |

ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА ПОДИЗАЊЕ ВИШЕГОДИШЊИХ ЗАСАДА ВОЋА ИЗ СРЕДСТАВА ОПШТИНЕ ГОЛУБАЦ У 2017. ГОДИНИ…Опширније

КОНКУРС

9. март 2017. |

ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈA ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОДГАЈИВАЧКИХ ПРОГРАМА, РАДИ ОСТВАРИВАЊА ОДГАЈИВАЧКИХ ЦИЉЕВА У СТОЧАРСТВУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ГОЛУБАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ…Опширније