Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 23. јануар 2020.

Повратак на врх

Врх

Прojeкaт прeкoгрaничнe сaрaдњe Србиja-Румуниja

2. децембар 2019. |

Пoслeдњa прeс кoнфeрeнциja и мeдиjскa кaмпaњa 28.11.2019., oпштинa Гoлубaц je oргaнизoвaлa пoслeдњу прeс кoнфeрeнциjу зa штaмпу, чимe je oвaj прojeкaт кoнaчнo зaвршeн. Oвoм дoгaђajу присуствoвaли су пaртнeри нa прojeкту из Moлдoвe Нoвe, прeдстaвници oпштинe Гoлубaц, прeдстaвници ДВД Гoлубaц, члaнoви прojeктних тимoвa…Опширније

Позив за јавну расправу о Нацрту одлуке о буџету општине Голубац за 2020. годину

27. новембар 2019. |

Општинска управа општине Голубац позива све грађане,удружења, стручну и осталу јавност, да се упознају са текстом Нацрта одлуке о буџету општине Голубац за 2020. годину, као и да дају своје предлоге и примедбе на исти…Опширније

ОГЛАС

27. новембар 2019. |

о јавном надметању за отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Голубац…Опширније

КЈП ГОЛУБАЦ

18. новембар 2019. |

ИЗВЕШТАЈИ О ИСПРАВНОСТИ ВОДЕ…Опширније

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ СТАТУТА ОПШТИНЕ ГОЛУБАЦ

8. новембар 2019. |

Јавна расправа о нацрту Одлуке о изменама Статута општине Голубац одржаће се од 08.11.2019. године до 27.11.2019. године. Општинско веће општине Голубац позива грађане,удружења, стручну и осталу јавност, да се упознају са текстом нацрта Одлуке о промени Статута општине Голубац…Опширније

ОГЛАС ЗА ПРОДАЈУ ПУТНИЧКОГ ВОЗИЛА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ ЛИЦИТАЦИЈОМ

1. новембар 2019. |

Предмет јавног надметања-лицитације ја следеће путничко возило:
• Марка: Mercedes
• Модел: 190Д…Опширније