Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 23. април 2024.

Повратак на врх

Врх

Демографски подаци

Демографски подаци, број становника, природни прираштај, просечна старост, број насеља…

demografski podaci

Одлазак младих људи из родног места у веће градове у Србији или у иностранство, један је од највећих проблема са којим се општина Голубац суочава.

Процењује се да је за само четири године (2002-2006.), општину напустила 521 особа. Млади људи напуштају своје домове у потрази за запошљењем и бољим животним стандардом, а негативан природни прираштај, старење становништва и смањење броја домаћинстава су директна последица те тенденције.

Број становника
према попису из 2002. Године
9.913
Број становника у 2006.
према процени Републичког завода за статистику
9.392 (за 969 мање него у 2002. години)
Негативан природни прираштај
изнад републичког просека
11,2%
Просечна старост популације
изнад републичког просека
42,6 године
Жене51,56%
Мушкарци48,44%
Етничка структураСрби (87%)
Власи (8,8%)
Румуни (0,7%)
Остали (3,5%)
Број насеља 24 (просечне површине око 15,3 км2)
Број домаћинстава 2,981
Просечан број чланова домаћинства 3,32