Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 3. март 2024.

Повратак на врх

Врх

Служба запошљавања

Активности за смањење стопе незапослености…

poziv-za-zaposljavanje

Циљ активности је смањење стопе незапослености или одржавање исте на прошлогодишњем нивоу. У складу са тим спроводе се активности:

  • Идентификација потреба незапослених лица и њихово индивидуално саветовање;
  • Повећање активитета незапослених лица кроз спровођење обука (активно тражење посла, пословне комуникације, сајам запошљавања и сл.)
  • Подизање запошљивости и конкурентности радне снаге (додатне обуке и образовање, приправници, волонтери, , преквалификација, обука за тржиште рада, обука за познатог послодавца и сл.)
  • Развој предузетништва и промовисање регионалног развоја (обука за започињање сопственог бизниса, програми јавних радова, субвенције за отварање нових радних места за послодавце и сл.).