Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 23. април 2024.

Повратак на врх

Врх

Услужни центар

Остале сервисне информације…

У услужном центру воде се и послови везани за:

  • Бирачке спискове – свакодневно је дозвољен увид у бирачки списак, а ажурирање се врши на основу промена добијених од полицијске станице и матичних служби. Не постоје никакви захтеви који се подносе у писаној форми.
  • Борачко инвалидску заштиту и остварују се по захтеву странке,
  • Категоризација деце ометене у развоју која се врши на захтев школе или родитеља. За подношење захтева потребно је поднети извод из матичне књиге рођених и евентуално лекарска документација уколико таква постоји.
  • Решавање питања избеглих и интерно расељених лица.