Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 4. октобар 2023.

Повратак на врх

Врх

Нема коментара

Расписан Јавни позив за очување животињских генетичких ресурса.

Расписан Јавни позив за очување животињских генетичких ресурса.
golubac.org.rs

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања, расписало је Јавни позива за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за очување животињских генетичких ресурса у 2021. години. Рок за подношење захтева је пуне три недеље, то јест од 15.11.2021. године до 6.12.2021. године.

Право на подстицајe има физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, правно лице и предузетник.

Подстицаји обухватају подршку програму који се односи на очување и унапређење животне средине и природних ресурса и то очувањем животињских генетичких ресурса. Мером су обухваћене следеће врсте и расе, односно сојеви: подолско говече, буша, домаћи биво, домаћи – брдски коњ, нониус, балкански магарац, мангулица (црни, бели и црвени сој), моравка, ресавка, праменка (пиротска, кривовирска, бардока, липска, шарпланинска, влашко виторога и каракачанска), чоканска цигаја, балканска коза, домаћа бела коза, живина – сомборска капорка, банатски голошијан, косовски певач и сврљишка кокош.

Информације у вези расписаног Јавног позива доступне су на телефоне Инфо-центра Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде: 011/260-79-60 или 011/260-79-61, као и Контакт центра Управе за аграрна плаћања 011/30-20-100 или 011/30-20-101, сваког радног дана од 7:30 до 15:30 часова.

Текст Јавног позива:

http://uap.gov.rs/wp-content/uploads/2015/04/javni-poziv-zivotinjski-geneticki-resursi-2021.pdf

Додајте коментар

Оставите одговор