Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 19. септембар 2020.

Повратак на врх

Врх

Нема коментара

ЗАМЕНA ОБРАЗАЦА ДОЗВОЛА ЗА УПРАВЉАЧА И РУКОВАОЦА ЧАМЦА

ЗАМЕНA ОБРАЗАЦА ДОЗВОЛА ЗА УПРАВЉАЧА И РУКОВАОЦА ЧАМЦА
golubac.org.rs

 Обавештавамо  све грађане који поседују образце дозвола за управљача и руковаоца чамца, односно морнара на пловећем постројењу, издатим у складу са Правилником о програму и начину полагања стручног испита за стицање звања управљача и руковаоца чамца („Службени гласник РС“, број 18/97) и Правилником о начину стицања стручне оспособљености и о програму стручних испита посаде одређених пловних објеката („Службени гласник СРС“, број 19/78), да ће Лучка капетанија Смедерево на захтев странке извршити замену наведених дозвола за одговарајуће обрасце дозвола за управљача чамцем које се издају у складу са Правилником о условима које морају да испуњавају лица за управљање чамцем, пловећим телом или плутајућим објектом, програму и начину полагања стручног испита, као и обрасцима, садржини, начину издавања и трајања дозволе за управљање („Службени гласник РС“, бр. 86/14 и 57/15), најкасније до 31. децембра 2019. године.

На основу наведеног произилази да имаоцима старих образаца дозвола за управљача и руковаоца чамца, односно морнара на пловећем постројењу, након протека законом предвиђеног рока за подношење захтева за замену старог за нови образац дозволе за управљача чамцем, „А“ или „Б“ категорије, као и међународне дозволе за управљање пловилом за рекреацију, Лучка капетанија неће вршити замену после 31. децембра 2019.

Контакт телефони:

Лучка капетанија Велико Градиште.

ул. Обала Краља Петра I

Телефон: 012-662-219

Мобилни телефон: 062-8896597

Додајте коментар

Оставите одговор