Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 23. април 2024.

Повратак на врх

Врх

Јавне набавке ЈП Дирекције за изградњу општине Голубац

Јавна набавка број 15/2016 -Санација крова на згради библиотеке у Голупцу

01 Позив за подношење понуда за ЈНМВ 15/2016
02 Конкурсна документација за ЈНМВ 15/2016
03 Одлука о додели уговора за ЈНМВ 15/2016
04 Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 15/2016

Јавна набавка број 14/2016 -Изградња шетно- бициклистичке стазе Винци-Голубац, деоница 3

01 Позив за подношење понуда за ЈН 14/2016
02 Конкурсна документација за ЈН 14/2016
03 Одлука о додели уговора за ЈН 14/2016
04 Обавештење о закљученом уговору за ЈН 14/2016

Поновљени поступак ЈН 12-1/2016 -Санација платоа у улици Дунавски кеј у Голупцу

01 Позив за подношење понуда за ЈН 12-1/2016
02 Конкурсна документација за ЈН 12-1/2016
03 Одлука о додели уговора за ЈН 12-1/2016

Јавна набавка број 13/2016 -Санација локалног пута Кудреш-Клење, крак за Житковицу

01 Позив за подношење понуда за ЈН 13/2016
02 Конкурсна документација за ЈН 13/2016
03 Одлука о додели уговора за ЈН 13/2016

Јавна набавка број 12/2016 -Санација платоа у улици Дунавски кеј у Голупцу

01 Позив за подношење понуда за ЈН 12/2016
02 Конкурсна документација за ЈН 12/2016
03 Одлука о обустави јавне набавке бр.ЈН 12/2016
04 Обавештење о обустави поступка за ЈН 12/2016

Јавна набавка број 11/2016 -Багеровање материјала из корита Дунава у акваторији луке Усије

01 Позив за подношење понуда за ЈН 11/2016
02 Конкурсна документација за ЈН 11/2016
03 Одлука о додели уговора за ЈН 11/2016
04 Обавештење о закљученом уговору за ЈН 11/2016

Јавна набавка број 10/2016 -Израда истражно-експлоатационог бунара за водовод у Кудрешу‏‏

01 Позив за подношење понуда за ЈН 10/2016
02 Конкурсна документација за ЈН 10/2016
03 Одлука о додели уговора за ЈН 10/2016
04 Обавештење о закљученом уговору за ЈН 10/2016

Јавна набавка број 9/2016 -Набавка и испорука електричне енергије‏

01 Позив за подношење понуда за ЈН 09/2016
02 Конкурсна документација за ЈН 09/2016
03 Одлука о додели уговора за ЈН 09/2016
04 Обавештење о закљученом уговору за ЈН 09/2016

Јавна набавка број 8/2016 -Санација улица у насељу Добра‏‏‏

01 Позив за подношење понуда за ЈН 08/2016
02 Конкурсна документација за ЈН 08/2016
03 Одлука о додели уговора за ЈН 08/2016
04 Обавештење о закљученом уговору за ЈН 08/2016

Јавна набавка број 7/2016 -Санација и реконструкција игралишта школе у Баричу‏‏‏

01 Позив за подношење понуда за ЈН 07/2016
02 Конкурсна документација за ЈН 07/2016
03 Одлука о додели уговора за ЈН 07/2016
04 Обавештење о закљученом уговору за ЈН 07/2016

Јавна набавка број 6/2016 -Текуће одржавање улица у Викенд насељу Винци‏‏‏

01 Позив за подношење понуда за ЈН 06/2016
02 Конкурсна документација за ЈН 06/2016
03 Одлука о додели уговора за ЈН 06/2016
04 Обавештење о закљученом уговору за ЈН 06/2016

Јавна набавка број 5/2016 -Текуће одржавање спортског игралишта у насељу Браничево‏‏

01 Позив за подношење понуда за ЈН 05/2016
02 Конкурсна документација за ЈН 05/2016
03 Одлука о додели уговора за ЈН 05/2016
04 Обавештење о закљученом уговору за ЈН 05/2016

Јавна набавка број 4/2016 -Реконструкција паркинга у улици Цара Душана – десна страна у Голупцу‏‏

01 Позив за подношење понуда за ЈН 04/2016
02 Конкурсна документација за ЈН 04/2016
03 Одлука о додели уговора за ЈН 04/2016
04 Обавештење о закљученом уговору за ЈН 04/2016

Јавна набавка број 3/2016 -Радови на текућем одржавању некатегорисаних и атарских путева у општини Голубац‏

01 Позив за подношење понуда за ЈН 03/2016
02 Конкурсна документација за ЈН 03/2016
03 Одлука о додели уговора за ЈН 03/2016
04 Обавештење о закљученом уговору за ЈН 03/2016

Јавна набавка број 2/2016 -Санација више улица у граду Голупцу‏

01 Позив за подношење понуда за ЈН 02/2016
02 Конкурсна документација за ЈН 02/2016
03 Одлука о додели уговора за ЈН 02/2016
04 Обавештење о закљученом уговору за ЈН 02/2016

Јавна набавка број 1/2016 -Редовно летње одржавање општинских путева и улица у општини Голубац за 2016. годину‏

01 Позив за подношење понуда за ЈН 01/2016
02 Конкурсна документација за ЈН 01/2016
03 Одговори на питања за ЈН 01/2016
04 Одлука о додели уговора за ЈН 01/2016

Јавна набавка бр, ЈН 15/2015 – Изградња понтонског пристана код тврђаве „Голубачки град“‏

01 Позив за подношење понуда за ЈН 15/2015
02 Конкурсна документација за ЈН 15/2015
03 Одлука о додели уговора за ЈН 15/2015
04 Обавештење о закљученом уговору за ЈН 15/2015

Јавна набавка – отворени поступак бр. ЈН 14/2015‏ – Санација улица у Месним заједницама општине Голубац‏

01 Позив за подношење понуда за ЈНОП 14/2015
02 Конкурсна документација за ЈНОП 14/2015
03 Одлука о додели уговора за ЈНОП 14/2015
04 Обавештење о закљученом уговору за ЈНОП 14/2015

Јавна набавка МВ број 13/2015 – Текуће одржавање тротоара у ул. Цара Душана у Голупцу‏

01 Позив за подношење понуда за ЈНМВ 13/2015
02 Конкурсна документација за ЈНМВ 13/2015
03 Одлука о додели уговора за ЈНМВ 13/2015
04 Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 13-2015‏

Јавна набавка број 12/2015 – Санација улица у насељима Усије, Мрчковац, Голубац и Кривача‏

01 Позив за подношење понуда за ЈНМВ 12/2015
02 Конкурсна документација за ЈНМВ 12/2015
03 Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 12/2015‏

Јавна набавка број 11/2015 – Реконструкција градског парка у Голупцу‏

01 Позив за подношење понуда за ЈНМВ 11/2015
02 Конкурсна документација за ЈНМВ 11/2015
03 Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 11/2015‏

Јавна набавка број 10/2015 – Изградња шетно бициклистичке стазе Винци – Голубац, деоница 4А са осветљењем‏‏

01 Позив за подношење понуда за ЈНМВ 10/2015
02 Конкурсна документација за ЈНМВ 10/2015
03 Обавештење о закљученом уговору за JН 10/2015

Јавна набавка број 8-1/2015 – Санација улица у селу Кривача, СО Голубац – Поновљени поступак‏

01 Позив за подношење понуда за ЈНОП 8-1/2015
02 Конкурсна документација за ЈНОП 8-1/2015
03 Обавештење о закљученом уговору за ЈН 8-1/2015

Jавна набавка број 9/2015 – Санација улица у селу Бикиње, СО Голубац‏

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈН бр.9-2015
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈН бр.9-2015
03 Обавештење о закљученом уговору за JН 9/2015‏

Јавна набавка број 8/2015 – Санација улица у селу Кривача, СО Голубац‏‏

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈН бр.8-2015
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈН бр.8-2015
03 Обавештење о обустави поступка за ЈН бр. 8/2015‏

Javna nabavka broj 7/2015 – Tekuće održavanje nekategorisanih i atarskih puteva u opštini Golubac‏

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНМВ бр.7-2015
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ бр.7-2015
03 Обавештење о закљученом уговору за JН 7/2015

JNMV br. 6/2015 – Текуће одржавање јавне расвете у Голупцу и Викенд насељу Винци‏

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНМВ бр.6-2015
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ бр.6-2015
03 Odgovori na pitanja za JN 6/2015‏
04 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права у ЈНМВ бр. 6-2015‏
05 Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 6/2015‏

Javna nabavka broj 5/2015 – Izgradnja šetno biciklističke staze Vinci- Golubac, deonica 4. sa osvetljenjem‏‏‏

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНОП бр.5-2015
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНОП бр.5-2015
03 Izmene Konkursne dokumentacije za JN 5/2015 Izgradnja šetno biciklističke staze, deonica 4, sa osvetljenjem‏
04 Odgovori na pitanja za JN br. 5/2015‏
05 Odgovori na pitanja za JN 5/2015‏
06 Обавештење о закљученом уговору за JН 5/2015‏‏
07 Одлука о измени уговора за ЈН 5/2015‏‏‏

Javna nabavka broj 4/2015 – Redovno održavanje lokalnih puteva i ulica u opštini Golubac za 2015. godinu‏‏

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈН бр.4-2015
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈН бр.4-2015
03 Измене и допуне Конкурсне документације за ЈН бр.4/2015‏
04 Обавештење о закљученом уговору за JН 4/2015‏

Javna nabavka br. 3/2015 – Sanacija i adaptacija ulica u naselju Parlog u Golupcu‏

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНМВ бр.3-2015
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ бр.3-2015
03 Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 3/2015‏

Javna nabavka – Otvoreni postupak, broj JN 2/2015 – Sanacija i adaptacija troroara u ulici Vuka Karadžića u Golupcu‏

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНМВ бр.2-2015
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ бр.2-2015
03 Odgovor na pitanje za JN 2/2015‏
04 Odgovor na pitanje za JN 2/2015 -2‏
05 Odgovori na pitanja br.4 za JN 2/2015‏
06 Odgovori na pitanja za JN br. 2/2015 -5‏‏
07 Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava u JN br. 2/2015‏‏‏
08 Обавештење о закљученом уговору за JН 2/2015‏
09 Одлука о измени уговора за ЈН 2/2015‏‏

Javna nabavka male vrednosti, br. JN 1/2015 – Набавка и испорука електричне енергије‏

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНМВ  бр.1-2015
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ бр.1-2015

Javna nabavka br. 15/2014 - Санација улица у селу Мрчковац, СО Голубац

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНМВ  бр.15-2014
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ бр.15-2014
03 ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору за ЈНМВ бр.15-2014

Javna nabavka br. 14/2014 - Зимско одржавање локалних путева и улица у општини Голубац

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНМВ  бр.14-2014
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ бр.14-2014
03 ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору за ЈНМВ бр.14-2014

Javna nabavka br. 13/2014 - Изградња канализације у Голупцу

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНМВ  бр.13-2014
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ бр.13-2014
03 ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА за ЈНМВ бр.14-2014
04 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ за ЈНМВ 13/2014

Javna nabavka br. 12-1/2014 - Реконструкција Дома културе у Миљевићу – Поновљен поступак

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНМВ  бр.12-1-2014
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ бр.12-1-2014
03 ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору за ЈНМВ бр.12-1-2014

Javna nabavka br. 12/2014 - Реконструкција Дома културе у Миљевићу

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНМВ  бр.12-2014
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ бр.12-2014
03 ПОЈАШЊЕЊЕ за ЈНМВ бр.12-2014
04 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за ЈНМВ бр.12-2014
05 Захтев за допуну за ЈНМВ бр.12-2014
06 Закључак о одбацивању захтева за ЈНМВ бр.12-2014
07 Обавештење понуђачима о отврарању за ЈНМВ бр.12-2014
08 Обавештење о обустави поступка за ЈНМВ бр.12-2014

Javna nabavka br. 11/2014 - Извођење грађевинских радова на
Гробљанском потоку у Голупцу

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНМВ  бр.11-2014
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ бр.11-2014
03 ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору за ЈНМВ бр.11-2014

Javna nabavka br. 10/2014 - Израда елабората о резервама подземних вода за водоизвориште у Клењу

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНМВ  бр.10-2014
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ бр.10-2014
03 ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору за ЈНМВ бр.10-2014

Javna nabavka br. 9/2014 - Текуће и инвестиционо одржавање тротоара у граду Голупцу

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНМВ  бр.9-2014
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ бр.9-2014
03 ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору за ЈНМВ бр.9-2014

Javna nabavka br. 8/2014 - Осветљење шетно бициклистичке стазе у Викенд насељу Винци

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНМВ  бр.8-2014
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ бр.8-2014
03 ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА за ЈНМВ бр.8-2014
04 ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору за ЈНМВ бр.8-2014

Javna nabavka br. 7/2014 - Текуће одржавање плаже у Голупцу и Винцу

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНМВ  бр.7-2014
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ бр.7-2014
03 ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору за ЈНМВ бр.7-2014

Javna nabavka br. 6/2014 - Израда ограде у Основној школи у Голупцу

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНМВ  бр.6-2014
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ бр.6-2014
03 ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору за ЈНМВ бр.6-2014

Javna nabavka br. 5/2014 - Извођење радова на текућем одржавању некатегорисаних и атарских путева у општини Голубац

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНМВ  бр.5-2014
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ бр.5-2014
03 ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору за ЈНМВ бр.5-2014

Javna nabavka br. 4/2014 - Одржавање јавних зелених површина у граду Голупцу

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНМВ  бр.4-2014
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ бр.4-2014
03 ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору за ЈНМВ бр.4-2014

Javna nabavka br. 3/2014 - Текуће одржавање јавна расвете у Голупцу и Викенд насељу Винци

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНМВ  бр.3-2014
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ бр.3-2014
03 ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору за ЈНМВ бр.3-2014

Javna nabavka br. 2/2014 - Извођење грађевинских радова на редовном одржавању локалних путева и улица у општини Голубац

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНМВ  бр.2-2014
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ бр.2-2014
03 ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору за ЈНМВ бр.2-2014

Javna nabavka br. 1/2014 - Одржавање чистоће на јавним површинама у Голупцу и Викенд насељу Винци

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНМВ  бр.1-2014
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ бр.1-2014
03 ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору за ЈНМВ бр.1-2014

Javna nabavka br. 14/2013 - Израда помоћног објекта ограде у основној школи у Голупцу

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНМВ  бр.14-2013
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ бр.14-2013
03 ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ за ЈНМВ  бр.14-2013

Javna nabavka br. 13/2013 - Зимско одржавање локалних путева и улица у општини Голубац

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНМВ  бр.13-2013
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ бр.13-2013
03 ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору за ЈНМВ бр.13-2013

Javna nabavka br. 12/2013 - Израда помоћног објекта – надстрехе на објекту Дома здравља у Голупцу

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНМВ  бр.12-2013
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ бр.12-2013
03 ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору за ЈНМВ бр.12-2013

Javna nabavka br. 11/2013 - Текуће одржавање тротоара у граду Голупцу

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНМВ  бр.11-2013
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ бр.11-2013
03 ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору за ЈНМВ бр.11-2013

Javna nabavka br. 10/2013 - Рaдови на летњем одржавању локалне путне мреже која је изузета из мреже државних путева I и II реда у општини Голубац за 2013. годину

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНМВ  бр.10-2013
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ бр.10-2013
03 ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору за ЈНМВ бр.10-2013

Javna nabavka br. 9/2013 - Извођење грађевинских радова на санацији клизишта у селу Миљевић

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНМВ  бр.9-2013
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ бр.9-2013
03 ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору за ЈНМВ бр.9-2013

Javna nabavka br. 8/2013 - Извођење грађевинских радова на летњем одржавању локалне путне мреже која је изузета из мреже државних путева I и II реда у општини Голубац за 2013. годину

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНМВ  бр.8-2013
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ бр.8-2013
03 ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору за ЈНМВ бр.8-2013

Javna nabavka br. 7/2013 - Извођење грађевинских радова на инвестиционом и појачаном одржавању и санацији и адаптацији улица у граду Голупцу

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНМВ  бр.7-2013
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ бр.7-2013
03 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ за ЈНМВ бр.7-2013

Javna nabavka br. 6/2013 - Текуће одржавање крова над делом објекта Дома здравља Голубац

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНМВ  бр.6-2013
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ бр.6-2013
03 ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору за ЈНМВ бр.6-2013

Javna nabavka br. 5/2013 - Javna nabavka male vrednosti- Nabavka putničkog automobila

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНМВ  бр.5-2013
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ бр.5-2013
03 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ за ЈНМВ бр.5-2013

Javna nabavka br. 4/2013 - Јавна набавка мале вредности: Набавка добара за опремање градског кеја у Голупцу- набавка клупа

01 ПОЗИВ за Подношење понуда за ЈНМВ  бр.4-2013
02 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈНМВ бр.4-2013
03 ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ за ЈНМВ  бр.4-2013

Javna nabavka br. 3/2013 – Radovi na letnjem održavanju lokalne putne mreže koja je izuzeta iz mreže državnih pуteva I i II reda u opštini Golubac

01 POZIV za podn.ponuda JN br.3-2013 REGIONALNI PUTEVI- Golubac
02 KONKURSNA DOK. JN broj 3- 2013 -REGIONALNI putevi Golubac
03. Razjašnjenje konk.dokumentacije za JN 3-2013
04. Izmene i dopune Konkursne dokumentacije, JN 3-2013
05. Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava – Golubac
06 РЕШЕЊЕ Републичке Комисије за заштиту права у поступцима Јавних набавки JN br.3-2013 REGIONALNI PUTEVI- Golubac

Javna nabavka br. 2/2013 – Radovi na redovnom održavanju lokalnih puteva i ulica u opštini Golubac za 2013. godinu

01. Javni poziv LOALNI putevi opština Golubac JN 2-2013
02. Obavestenje o dodeljenom ugovoru za JN 2-2013!