Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Golubac | 15. maj 2021.

Povratak na vrh

Vrh

Nema komentara

Konkurs

Konkurs
golubac.org.rs

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, na osnovu Zaključka Vlade Republike Srbije 05 Broj: 401-2365/2021 od 18. marta 2021. godine o usvajanju Programa rasporeda i korišćenja subvencija za očuvanje i razvoj tradicionalnih zanata u 2021. godini poziva zainteresovane privredne subjekte da podnesu prijave na Konkurs za dodelu subvencija za očuvanje i razvoj tradicionalnih zanata u Republici Srbiji u 2021. godini.

Privredni subjekti prijavljuju svoje projekte isključivo na obrascu SZTZ (koji je sastavni deo konkursne dokumentacije) i mogu da konkurišu za dodelu subvencija za jednu namenu.

Subvencije namenjene za očuvanje i razvoj tradicionalnih zanata koriste se za sledeće namene:

1. za zapošljavanje lica kod privrednog subjekta koji se bavi tradicionalnim zanatima,

ili

2. za promociju proizvoda i usluga tradicionalnih zanata.

Obrazac zahteva za korišćenje sredstava se može preuzeti sa zvanične internet prezentacije Ministarstva www.mtt.gov.rs.

Rok za dostavu prijava je 21. april 2021. godine.

Za dodatne informacije u vezi sa Konkursom i konkursnom dokumentacijom možete se obratiti na mejl adrese: ana.gemaljevic@mtt.gov.rs i slavica.djurdjevic@mtt.gov.rs ili na telefon: 011/26-44-944, radnim danom od 10 do 14 sati.

https://mtt.gov.rs/saopstenja-najave/konkurs-4/

Dodajte komentar

Ostavite odgovor