Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 23. септембар 2021.

Повратак на врх

Врх

Нема коментара

Објавњен нови Правилник

Објавњен нови Правилник
golubac.org.rs

http://uap.gov.rs/objavnjen-novi-pravilnik-za-podizanje-visegodisnjih-zasada-vocaka-i-hmelja/

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде објавило је нови Правилник о подстицајима програмима за унапређење конкурентности за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства кроз подршку подизања вишегодишњих производних засада воћака и хмеља, којим се ближе прописују врсте подстицаја, услови, начин остваривања права на подстицаје, образац захтева за остваривање права на подстицаје, као и максимални износи подстицаја по кориснику и по врсти поједине мере.

Предмет подстицаја јесу прихватљиве инвестиције и трошкови у подизање нових производних засада са савременом технологијом гајења воћака и хмеља, без наслона и са наслоном, као и  припрема земљишта за подизање производних засада.

Подстицај могу остварити лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и то: физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства,  предузетник и правно лице (привредно друштво, земљорадничка задруга, научноистраживачка организација, школа, задужбина, манастир и црква).

Право на подстицаје остварује се за један или више подигнутих производних засада, а површина сваког производног засада треба да буде у распону:

1) од 0,1 ha до 2 ha за сваку врсту јагодастих воћака и хмеља, а за шумску јагоду од 0,05 ha до 2 ha;

2) од 0,2 ha до 5 ha за сваку врсту јабучастих, коштичавих, језграстих и осталих дрвенастих воћака.

 

Захтев се подноси  од 1. маја до 31. августа текуће календарске године за засадае подигнуте у четвртом кварталу претходне календарске године и првом и другом кварталу текуће године. За производне засаде јагода подигнуте у трећем кварталу текуће календарске године захтеви се подносе од 1. маја до 30. септембра текуће календарске године.

 

Подносилац захтева може да оствари право на подстицаје подношењем само једног Захтева. За производне засаде јагода подигнуте у трећем кварталу текуће календарске године може се поднети још један захтев у истој календарској години.

Висина подстицаји се утврђују у износу од 50% од вредности реализоване прихватљиве инвестиције умањене за износ средстава на име пореза на додату вредност, односно у износу од 65% од ове вредности у подручју са отежаним условима рада у пољопривреди.

Највиши укупни износ подстицаја који корисник подстицаја може да оствари у једној календарској години је 3.000.000 динара.

Додајте коментар

Оставите одговор