Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 15. мај 2021.

Повратак на врх

Врх

Нема коментара

ОГЛАС

ОГЛАС
golubac.org.rs

ПРИЛОЗИ:

ПРИЛОГ 1 – ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ПРОЈЕКТА – можете преузети на линку

ПРИЛОГ 2 – ГЛАВНА СВЕСКА ИДР – можете преузети на линку

ПРИЛОГ 3 – ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ ИДР – можете преузети на линку

ПРИЛОГ 4 – ГРАНИЦА ОБУХВАТА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА – можете преузети на линку

ПРИЛОГ 5 – РЕГУЛАЦИЈА СА ОСНОВОМ ПРИЗЕМЉА – можете преузети на линку

ПРИЛОГ 6 – ПРИКАЗ ИНФРАСТРУКТУРЕ – можете преузети на линку

ПРИЛОГ 7 – 1.6.1_СИТУАЦИОНИ ПЛАН – можете преузети на линку

ПРИЛОГ 8 – 1.6.2_СИTУAЦИOНИ ПЛAН СA OСНOВOM ПРИЗEMЉA_ПРИКЉУЧЦИ – можете преузети на линку

ПРИЛОГ 9 – 1.6.3_OСНOВA TEMEЉA – можете преузети на линку

ПРИЛОГ 10 – 1.6.4_OСНOВA ПРИЗEMЉA – можете преузети на линку

ПРИЛОГ 11 – 1.6.5_OСНOВA TИПСКOГ СПРATA – можете преузети на линку

ПРИЛОГ 12 – 1.6.6_OSNOVA KROVNIH RAVNI – можете преузети на линку

ПРИЛОГ 13 – 1.6.12_СEВEРOЗAПAДНA ФAСAДA – можете преузети на линку

ПРИЛОГ 14 – 1.6.13_ПЛАСТИЧНИ РАСТЕР СА ОЈАЧАНИМ ЗИДОМ – можете преузети на линку

Додајте коментар

Оставите одговор