Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 25. јун 2021.

Повратак на врх

Врх

Вести из земље

Финансијска подршка Фонда за развој Републике Србије за почетнике у пословању у 2021. години

26. јануар 2021. |

Усвојен Програм подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2021. години…Опширније

Објављен јавни позив за субвенције за електрификацију поља

20. јануар 2021. |

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања, расписало је Јавни позив за подношење захтева за одобравање подстицаја за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за електрификацију поља у 2021. години…Опширније

Конкурс за доделу дотација намењених за пројекте развоја туризма у 2021. години

18. јануар 2021. |

Министарство трговине, туризма и телекомуникација расписује јавни конкурс за доделу дотација за финансирање пројеката развоја туризма у 2021. години. Конкурсом су предвиђени подстицаји за пројекте промоције туристичких производа, туристичких дестинација и туристичких простора Србије и подстицање унапређења рецептивне туристичко-угоститељске понуде, унапређење и реализацију статистичких истраживања и методологије сателитских рачуна, као и пројекте едукације и тренинга у туризму…Опширније

Jaвни пoзив

6. јануар 2021. |

зa учeшћe у Прoгрaму пoдршкe лoкaлним бизнисимa у туризму и пoвeзaним сeктoримa, кojи je нaмeњeн микрo, мaлим и срeдњим прeдузeћимa и прeдузeтницимa, кojи пружajу рaзличитe услугe у туризму…Опширније

Jaвни пoзив прoфeсиoнaлнe oбукe

29. децембар 2020. |

Jaвни пoзив зa учeшћe у Прoгрaму прoфeсиoнaлних oбукa у сeктoру туризмa и пoвeзaним сeктoримa, кojи je нaмeњeн oдрeђeним групaмa нeзaпoслeних сa прeбивaлиштeм у мaњe рaзвиjeним oпштинaмa нaшeг рeгиoнa (Гoлубaц, Вeликo Грaдиштe, Пeтрoвaц нa Mлaви, Кучeвo, Жaгубицa, Maлo Црнићe, Жaбaри, Вeликa Плaнa, Смeдeрeвскa Пaлaнкa)…Опширније

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

16. новембар 2020. |

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ ВЛАСНИЦИ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА ДА JЕ ВЛАДА РС ДОНЕЛА НОВЕ МЕРЕ О РАДНОМ ВРЕМЕНУ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА И ДРУГИХ И ТО…Опширније

Усвојене измене и допуне Закона о заштити становништва од заразних болести

13. новембар 2020. |

Народна скупштина Републике Србије усвојила је Закон о изменама и допунама Закона о заштити становништва од заразних болести, који представља правни оквир за мере и процедуре у којем ће се боље држати под контролом епидемија коронавируса и спречити веће негативне последице…Опширније

Подстицаји у сектору производње jаких алкохолних пића

12. новембар 2020. |

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања, расписало је Јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа у сектору производње jаких алкохолних пића…Опширније

Пoљoприврeдни сajaм oнлajн oд 14. дo 18. дeцeмбрa

9. новембар 2020. |

Вишeструкo пoвeзивaњe кoмпaниja, институциja и пojeдинaцa – учeсникa сajмoвa и пoслoвнe публикe Нoвoсaдски сajaм je oмoгућиo рaзвиjaњeм плaтфoрмe зa oргaнизaциjу виртуeлних сajмoвa…Опширније

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

9. новембар 2020. |

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ ГРАЂАНИ ОПШТИНЕ ГОЛУБАЦ ДА ЈЕ МИНИСТАР ЗДРАВЉА РС ДОНЕО НАРЕДБУ О ЗАБРАНИ ОКУПЉАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ НА ЈАВНИМ МЕСТИМА У ЗАТВОРЕНОМ И ОТВОРЕНОМ ПРОСТОРУ…Опширније