Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 26. октобар 2020.

Повратак на врх

Врх

Нема коментара

Kонкурс за доделу кредитних средстава за подстицање квалитета туристичке понуде у 2016. години

Kонкурс за доделу кредитних средстава за подстицање квалитета туристичке понуде  у 2016. години
golubac.org.rs

Министарство трговине, туризма и телекомуникација расписује јавни конкурс за доделу кредитних средстава за подстицање квалитета туристичке понуде у 2016. години.

Конкурсом је предвиђена додела кредитних средстава за унапређење квалитета туристичке понуде и интензивирање њеног коришћења, изградњу туристичке инфраструктуре и супраструктуре као и усклађивање туристичких капацитета са Законом о туризму.

Право на коришћење кредитних средстава имају привредна друштва регистрована за обављање делатности у области туризма, предузетнци који су регистровани за обављање делатности у области туризма ипољопривредна газдинства која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са Законом о пољопривреди и руралном развоју.

Захтев за коришћење кредитних средстава са траженом документацијом се доставља Министарству трговине, туризма и телекомуникација, Сектор за туризам, Немањина бр. 22-26, Београд, са назнаком „Кредити за развој туризма”, искључиво путем поште или преко писарнице Министарства.

Рок за подношење захтева је 1. новембар 2016. године. Крајњи рок за достављање допуна захтева је 1. децембар текуће године.

Информације о конкурсу и образац захтева за коришћење кредитних средстава могу се преузети са интернет презентације Министарства трговине, туризма и телекомуникација www.mtt.gov.rs

Све додатне информације могу се добити на телефон: 011 / 313 96 97.


Додајте коментар

Оставите одговор