Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 28. октобар 2020.

Повратак на врх

Врх

Нема коментара

Обавештење

Обавештење
golubac.org.rs

Остваривањe права на основне подстицаје у биљној производњи за регистрована пољопривредна газдинства

Право на основне подстицаје у висини од 5.200 динара по хектаруостварује се подношењем захтева од стране носиоца регистрованог пољопривредног газдинства у складу са Правилником о начину остваривања права на основне подстицаје у биљној производњи и обрасцу захтева за остваривање тих подстицаја.

Захтев се подноси  Министарству финансија  – Управи за трезор, у два примерка од 1. марта до 30. априла текуће године, на Обрасцу – Захтев за остваривање права на основне подстицаје у биљној производњи у текућој години.

Додајте коментар

Оставите одговор