Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 6. децембар 2023.

Повратак на врх

Врх

Нема коментара

Објављен конкурс

Објављен конкурс
golubac.org.rs

Објављен конкурс за набавку нове опреме за наводњавање
објављено 28. јула 2023.
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за
пољопривредно земљиште расписује Конкурс за доделу средстава за улагање
које се односи на уређење пољопривредног земљишта путем набавке нове
опреме за наводњавање у 2023. години

Средства за реализацију ових радова се обезбеђују из буџета Републике
Србије у укупном износу до 143.000.000 динара и у висини учешћа до 60%,
без урачунатог пореза на додату вредност.

Конкурс се објављује на званичној интернет страници  Управе за
пољопривредно земљиште www.upz.minpolj.gov.rs

Пријава на конкурс се подноси електронски, попуњавањем одговарајућег
електронског обрасца захтева, у online форми, непосредно у оквиру
софтверског решења еАграр – https://epodsticaji.eagrar.gov.rs (Управа за
пољопривредно земљиште  – Расподела средстава за набавку нове опреме за
наводњавање).

Пријавa на Конкурс подноси се закључно са 11.08.2023. године.

Додајте коментар

Оставите одговор