Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 3. март 2024.

Повратак на врх

Врх

Нема коментара

ОБАВЕШТЕЊЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ
golubac.org.rs

Захтеви за привремено прикључење на све инфраструктурне мреже или на појединачну мрежу, подносе се од 15. септембра до 15. октобра, служби за озакоњење општине или града на чијој се територији налази објекат.

Документа која су потребна за подношење захтева су очитана лична карта власника и чланова његовог домаћинства, геодетски снимак објекта, као и један од доказа међу којима су уговори о куповини или изградњи стана, односно породичне стамбене зграде, о куповини објекта у изградњи, о суинвестирању приликом изградње објекта, о заједничкој изградњи или Уговор о поклону.

За објекте изграђене без грађевинске дозволе доставља се доказ да је покренут поступак озакоњења, оверена изјава или други доказ да је објекат изграђен и да се користи за становање у случају да није покренут поступак озакоњења. Уколико власник нема пребивалиште у објекту који је предмет прикључења доставља и изјаву да ће се одмах по привременом прикључењу, са члановима породичног домаћинства, уселити у објекат.

Надлежни орган дужан да у року од 15 дана од дана подношења захтева изда обавештење о испуњености услова за привремено прикључење и да ако постоје услови за привремено прикључење, надлежни орган о томе обавештава привредно друштво, односно комунално предузеће. Привредно друштво, комунално предузеће, дужно је да одмах по пријему обавештења од општине или града започне поступак утврђивања техничких услова за привремено прикључење, а уколико нису испуњени технички услови, обавештава власника објекта и општину или град.

Привредно друштво, односно комунално предузеће доноси акт о одобрењу за привремено прикључење, одређује накнаду за прикључак, врши изградњу прикључка и прикључује објекат на дистрибутивну мрежу.

Додајте коментар

Оставите одговор