Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 23. април 2024.

Повратак на врх

Врх

Контакт

Контакт информације општине Голубац…

Општина Голубац налази се у источној Србији, пространством на десној обали Дунава, у Браничевском округу.

Адреса:
Цара Лазара 15, 12223 Голубац
Интернет адреса: www.golubac.org.rs
Адреса електронске поште: office@golubac.org.rs

Надлежни у општинској управи:

Име:
Телефон:
Небојша Мијовић, председник општине012/ 678-128
Марко Стојаковић, заменик председника општине012/678-103
Зоран Ћирковић, председник скупштине општине012/678-103
Владица Буљубаша, начелник општинске управе012/678-178
Даша Стокић, руководилац одељења ЛПА012/678-114
Радмила Ивановић, руководилац одељења за привреду и финансије012/678-169
Радиша Живковић, руководилац одељења за општу управу012/678-260
Снежана Орешчанин-Јовановић, руководилац одељења за урбанизам и изградњу012/678-114
Саша Богићевић, Канцеларија за локално економски развој012/678-169
Инспекција012/638-611

Важни телефони:

Институција:
Телефон:
Општина Голубац:
(012) 678 128
Туристичка организација Голупца:
(012) 638 614
Инфо центар Голубац:
(012) 638 613
Дом здравља:
(012) 678 113
Полиција:
(012) 678 212
Таxи служба:
(012) 678 202
Бензинска пумпа „Адам петрол“:
(012) 679 185 и (012) 679 107
Комунално јавно предузеће:
(012) 678 211
Комерцијална банка:
(012) 678 201
Народна библиотека: (012) 678 136

Месне заједнице:

Месна заједница:
Контакт телефон:
Голубац(063) 70 84 126
Двориште(012) 675 233
Шувајић(063) 223 182
Доња Крушевица(060) 66 66 810
Миљевић(012) 667 251
Мрчкова(012) 887 094
Сладинац-
Малешево(012) 675 309
Војилово(012) 675 237
Снеготин (064) 45 80 444
Клење (012) 887 050
Браничево (063) 309 301
Кудреш (012) 675 115
Душманић (012) 887 187
Бикиње (012) 679 156
Винци (012) 679 531
Барич (063) 77 70 093
Кривача (012) 671 070
Брњица (063) 384 819
Радошевац (012) 678 602
Усије (064) 25 70 860
Добра (012) 669 071
Клење (012) 887 050
Поникве -
Житковица (012) 675 735