Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 12. јул 2020.

Повратак на врх

Врх

Локалне вести

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА – УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

30. јануар 2020. |

за изградњу ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА ЗА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ВОЗИЛА ПО+П+1 СА РУЧНОМ ПЕРИОНИЦОМ ЗА САМОУСЛУЖНО ПРАЊЕ ВОЗИЛА П+0 НА КП.БР. 6086/4 К.О. ГОЛУБАЦ, УЛ.ЦАРА ДУШАНА БР.32 ГОЛУБАЦ…Опширније

ЈАВНИ ПОЗИВ

28. јануар 2020. |

Позивају се Добровољна ватрогасна друштва са територије Општине Голубац (у даљем тексту: корисници), да поднесу своје програме и пројекте у спровођењу заштите од пожара,спасавању људи и имевине Општинском већу општине Голубац како би истим била одобрена средства из буџета општине Голубац за 2020.годину…Опширније

ЈАВНИ ПОЗИВ

28. јануар 2020. |

Позивају се сва удружења, цркве и верске заједнице са територије општине Голубац и регионална удружења особа са инвалидитетом која реализују своје активности за грађане општине Голубац (у даљем тексту: корисници), да поднесу своје програме Општинском већу општине Голубац…Опширније

ОГЛАС

10. јануар 2020. |

РАНИ ЈАВНИ УВИД поводом израде ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ “Доња марина“ у Голупцу…Опширније

JABHO OБABEШTEЊE

3. јануар 2020. |

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ заинтересоване организације из области спорта да Предлоге својих годишњих програма у складу са Правилником о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Голубац („Сл. гласник Општине Голубац“ бр. 1/2019) могу да предају Спортском савезу Општине Голубац до 13.01.2020.године…Опширније

Прojeкaт прeкoгрaничнe сaрaдњe Србиja-Румуниja

2. децембар 2019. |

Пoслeдњa прeс кoнфeрeнциja и мeдиjскa кaмпaњa 28.11.2019., oпштинa Гoлубaц je oргaнизoвaлa пoслeдњу прeс кoнфeрeнциjу зa штaмпу, чимe je oвaj прojeкaт кoнaчнo зaвршeн. Oвoм дoгaђajу присуствoвaли су пaртнeри нa прojeкту из Moлдoвe Нoвe, прeдстaвници oпштинe Гoлубaц, прeдстaвници ДВД Гoлубaц, члaнoви прojeктних тимoвa…Опширније

Позив за јавну расправу о Нацрту одлуке о буџету општине Голубац за 2020. годину

27. новембар 2019. |

Општинска управа општине Голубац позива све грађане,удружења, стручну и осталу јавност, да се упознају са текстом Нацрта одлуке о буџету општине Голубац за 2020. годину, као и да дају своје предлоге и примедбе на исти…Опширније

ОГЛАС

27. новембар 2019. |

о јавном надметању за отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Голубац…Опширније

КЈП ГОЛУБАЦ

18. новембар 2019. |

ИЗВЕШТАЈИ О ИСПРАВНОСТИ ВОДЕ…Опширније

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ СТАТУТА ОПШТИНЕ ГОЛУБАЦ

8. новембар 2019. |

Јавна расправа о нацрту Одлуке о изменама Статута општине Голубац одржаће се од 08.11.2019. године до 27.11.2019. године. Општинско веће општине Голубац позива грађане,удружења, стручну и осталу јавност, да се упознају са текстом нацрта Одлуке о промени Статута општине Голубац…Опширније