Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 6. децембар 2023.

Повратак на врх

Врх

Локалне вести

ЧЕТВРТИ ЈАВНИ ПОЗИВ

24. новембар 2023. |

По четврти пут у 2023. години позивају се сва удружења, цркве и верске заједнице са територије општине Голубац и регионална удружења особа са инвалидитетом која реализују своје активности за грађане општине Голубац (у даљем тексту: корисници), да поднесу своје програме Привременом органу општине Голубац како би истим била одобрена додатна средства из буџета општине Голубац за 2023.годину…Опширније

ДРУГИ ЈАВНИ ПОЗИВ

24. новембар 2023. |

Позивају се по други пут Добровољна ватрогасна друштва са територије Општине Голубац (у даљем тексту: корисници), да поднесу своје програме и пројекте у спровођењу заштите од пожара, спасавању људи и имовине Привременом органу општине Голубац како би истим била одобрена додатна средства из буџета општине Голубац за 2023.годину…Опширније

ОГЛАС – јавна расправа

20. новембар 2023. |

поводом нацрта Елабората о оправданости отуђења грађевинског земљишта у јавној својини општине Голубац непосредном погодбом без накнаде, у корист ХТП Плажа ДОО Београд…Опширније

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

14. новембар 2023. |

за изградњу стамбеног објекта апартманског типа спратности Су2+П+2 на катастарској парцели број 7848 КО Голубац…Опширније

ОГЛАС- Јавни увид

13. новембар 2023. |

У НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ДРЖАВНОГ ПУТА IБ РЕДА, АУТОПУТ Е-75 БЕОГРАД – НИШ (ПЕТЉА „ПОЖАРЕВАЦ”) – ПОЖАРЕВАЦ (ОБИЛАЗНИЦА) – ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ – ГОЛУБАЦ…Опширније

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

8. новембар 2023. |

Обавештавају се сва заинтересована лица да је у току поступак отуђења грађевинског земљишта из јавне својине општине Голубац јавним надметањем…Опширније

ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА

6. новембар 2023. |

ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ТИМА ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ГОЛУБАЦ…Опширније

Излагање на увид

2. новембар 2023. |

дела јединственог бирачког списка за подручје општине Голубац… Опширније

ОДЛУКА

19. октобар 2023. |

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ОПШТИНИ ГОЛУБАЦ…Опширније

ОДЛУКА О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ТИМА

16. октобар 2023. |

ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ГОЛУБАЦ…Опширније