Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 15. мај 2021.

Повратак на врх

Врх

Нема коментара

ОГЛАС

ОГЛАС
golubac.org.rs

ПРИЛОЗИ:

ПРИЛОГ 1 – ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ПРОЈЕКТА – можете преузети на линку

ПРИЛОГ 2 – Диспозиција предметног подручја у односу на непосредно окружење – можете преузети на линку

ПРИЛОГ 3 – Катастарско топографски план са границом обухвата урбанистичког пројекта – можете преузети на линку

ПРИЛОГ 4 – Извод из ПГРа градског насеља Голубац – подела на урбанистичке целине и зоне – можете преузети на линку

ПРИЛОГ 5 – Ситуациони приказ планиране парцелације земљишта (прелазна фаза у поступку формирања грађевинске парцеле) – можете преузети на линку

ПРИЛОГ 6 – Ситуациони приказ планиране препарцелације земљишта – можете преузети на линку

ПРИЛОГ 7 – Ситуациони приказ планиране зоне за изградњу – можете преузети на линку

ПРИЛОГ 8 – Урбанистичко решење са диспозицијом објеката – можете преузети на линку

ПРИЛОГ 9 – Регулационо нивелационо решење – можете преузети на линку

ПРИЛОГ 10 – Извод из Плана генералне регулације градског насеља Голубац – синхрон план комуналне инфраструктуре – можете преузети на линку

Додајте коментар

Оставите одговор