Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 31. октобар 2020.

Повратак на врх

Врх

Нема коментара

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА ГОЛУБАЦ РАСПИСУЈУ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2015.ГОДИНИ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА ГОЛУБАЦ  РАСПИСУЈУ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2015.ГОДИНИ
golubac.org.rs

Јавни радови су мера активне политике запошљавања у циљу радног ангажовања теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, очувања и унапређења радних способности незапослених, као и ради остваривања одређеног друштвеног интереса. Приоритет приликом ангажовања на јавном раду имаће лица утврђена као вишак запослених, неквалификована и нискоквалификована лица, као и дугорочно незапослени.

 Јавни радови се могу спроводити у следећим  областима:

 

-Социјалне и хуманитарне делатности,

-Одржавање и обнављања јавне инфраструктуре,

-Oдржавање и заштите животне средине и природе.

 

Пријава за спровођење јавног рада подноси се надлежној организационој јединици Национaлне службе Филијала Пожареавац.

 

Јавни конкурс је отворен од 30.07.2015. до 10.08.2015. године.

Последњи рок за пријем пријава за учешће на јавном конкурсу је 10.08.2015.

Све додатне информације могу се добити у филијали Националне службе на тел.

012/538-107 и на следећем линку

http://www.nsz.gov.rs/live/digitalAssets/3/3927_javni_konkurs_-javni_radovi.pdf

Додајте коментар

Оставите одговор