Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 5. јул 2022.

Повратак на врх

Врх

Нема коментара

Упис бесправно саграђених објеката

Упис бесправно саграђених објеката
golubac.org.rs

Трошкови уписа бесправно саграђених објеката у катастар, на основу новог закона који ће омогућити легализацију тих објеката, износиће између четири и 14 хиљада динара, речено је данас Тањугу у Министарству грађевине и урбанизма.

Надлежни орган катастра дужан је да у року од највише 90 дана упише објекат, рачунајући од дана достављања потпуне документације, рекла је помоћница министра грађевине Александра Дамњановић.

Она је објаснила да заинтересовани грађани који нису раније предали захтев за легализацију бесправно саграђених објеката до 11. септембра 2009. године, на које се односи закон, могу већ сада да поднесу захтев катастру непокретности на територији општине где се налазе бесправни објекати. Пошто немају ништа, њима је поред захтева потребна скица прописана законом, коју изграђује овлашћена регистрована геодетска фирма.

Тај геодетски снимак, према њеним речима, садржаће и увиђај на лицу места, а по потреби, у зависности од врсте објекта, биће укључена и спецификација посебних делова објекта. Реч је о стамбеним и стамбено – пословним зградама, док за све остало спецификација неће бити потребна. Израда тог снимка односно скице коштаће између седам и 10 хиљада динара, а на те трошкове треба још додати и трошкове које наплаћује катастар непокретности за упис права својине, који сада износе између четири и седам хиљада динара по објекту односно по једном упису права својине, навела је помоћница министра.

Од документације за те власнике, који немају поднет захтев и нису у поступку легализације, потребно је да доставе и доказ о решеним имовинско правним односима, казала је она.

Тањугова саговорница је навела да доказ о решеним имовинско правним односима, по овом закону, јесу све јавне и праватне исправе, али и докази који су прописани да би се утврдило да је решена имовина у складу са законом о основама својинско правних односа и закона о планирању и изградњи у делу који се односи на легализацију.

„Посебно би овде нагласила, да сви који су куповали земљиште у време када тај промет није био правно дозвољен, а што је обрађено законом о планирању и изградњи, могу и тај доказ доставити“, рекла је она.

Посебно су издвојени породични стамбени објекти до 300 метара квадратних нето корисне површине и њихови власници ће ако немају ништа од имовинско правних доказа моћи да користе најмање два доказа – решење о плаћеном порезу на имовину, доказ о плаћеној струји, потврда надлежног органа, инспекциског органа…

„Ми смо прописали обавезу свих органа (локалних самоуправа), који су раније примили и решавају по захтевима за легализацију објеката, да у року од 90 дана доставе потребну документацију надлежном катастру непокретности“, нагласила је Дамњановићева.

Власници који нису раније поднели захтев за легализацију објеката имају рок од годину дана да поднесу захтев катастру. Орган који води поступак легализације, дужан је да достави оно што од папира има, а катастар непокретности када добије документацију и утврди шта недостаје биће у обавези да од странке тражи допунску документацију.

Општинска управа Голубац
Одсек за ЛЕР

Додајте коментар

Оставите одговор