Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 23. јануар 2021.

Повратак на врх

Врх

Нема коментара

Конкурс за бесповратна средства за набавку нове опреме за наводњавање у 2017. години

Конкурс за бесповратна средства за набавку нове опреме за наводњавање у 2017. години
golubac.org.rs

Управа за пољопривредно земљиште, објавила је конкурс за доделу бесповратних средстава за набавку опреме за наводњавање у 2017-ој години.

Право на коришћење средстава за набавку нове опреме за наводњавање и то за опрему набављену у 2017. години може да оствари:

1) Физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства,

2)Научно-истраживачка организација: високошколска образовна установа у области пољопривреде и институт у области пољопривреде коју је основала Република Србија,

3)Установа: средња стручна школа у подручју рада пољопривреде и висока школа струковних студија из области пољопривреде које је основала Република Србија,

4) Привредно друштво: микро, мало и средње правно лице разврстано у складу са законом којим се уређује рачуноводство, предузетник, удружење водокорисника и земљорадничка задруга.

 

ОПШТИ УСЛОВИ

Корисник средстава право на средства може да оствари ако је уписан у Регистар пољопривредних газдинстава (у даљем тексту: Регистар) у активном статусу и ако је уписао у Регистар парцеле на којима се налази систем за наводњавање.

Корисник средстава може да оствари право на средства за набављену опрему за наводњавање у 2017. години.

Корисник средстава право на средстава може да оствари ако за предметно инвестиционо улагање не користи и неће користити подстицаје, субвенције и донације по другом основу и код других органа и институција.

Пријава која се односи на набављену опрему у вредности испод 40.000 динара без урачунатог пореза на додату вредност неће се разматрати.

Корисник средстава може да поднесе највише једну пријаву.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ

Привредно друштво, предузетник, земљорадничка задруга и удружење водокорисника право на средства могу да остваре ако су уписани у одговарајући регистар код Агенције за привредне регистре у активном статусу.

 

ИЗНОС СРЕДСТАВА КОЈИ СЕ ОДОБРАВА

Износ средстава који се одобрава је до 50% вредности набављене опреме за наводњавање без урачунатог пореза на додату вредност на коју се односи пријава и која се сматра прихватљивим инвестиционим улагањем у смислу овог конкурса.

Максимални износ средстава по поднетој пријави који може бити одобрен је 4.000.000 динара без урачунатог пореза на додату вредност.

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

Пријавa на Конкурс подноси се закључно са 31.07.2017. године.

Детаљније о конкурсу за набавку нове опреме за наводњавање, можете прочитати на следећем линку http://upz.minpolj.gov.rs/nabavka-nove-opreme-za-navodnjavanje/

upz.minpolj.gov.rs
Средства за реализацију ових радова се обезбеђују из буџета Републике Србије у укупном …

 

Додајте коментар

Оставите одговор