Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 7. јул 2020.

Повратак на врх

Врх

Нема коментара

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЈАВНИ ПОЗИВ
golubac.org.rs

ЈАВНИ ПОЗИВ

за доделу бесповратних средстава у оквиру 

ПРОГРАМА ПОДСТИЦАЊА РАЗВОЈА ПРЕДУЗЕТНИШТВА КРОЗ ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ЗА ПОЧЕТНИКЕ  У ПОСЛОВАЊУ У 2018 

Програм подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике  у пословањуу 2018. години спроводиМинистарство привреде  у сарадњи са Фондом за развој Републике Србије .

Циљеви програма су :

- подршка почетницима за отпочињање самосталног пословања кроз оснивање нових привредних субјеката;

- подстицање запошљавања;

    – подршка предузетништву жена, младих и социјалног предузетништва;

Право да се пријаве на Јавни позив имају предузетници, микро и мала привредна друштва, који су регистровани у Агенцији за привредне регистре најраније у 2017. години.

Привредни субјекти који задовоље услове Програма могу остварити право на финансијску подршку у виду бесповратних средстава у износу до 30% вредности улагања. Преостали износ улагања финансираће се из кредита Фонда са роком отплате до 5 година у оквиру кога је грејс период до једне године,  а каматна стопаод 1,5%  годишње уз гаранцију банке или 3%  годишње уз остала средства обезбеђења,уз примену валутне клаузуле.

Укупно расположива бесповратна средства за реализацију овог програма су 250.000.000,00 динара. Опредељена средства Фонда  за кредитирање привредних субјеката по овом програму су 583.333.333,33динара.

 Износ укупних средстава који се одобрава предузетницимаи правним лицима по овом Програмуне може бити мањи од 400.000,00 динара(кредит у износу од 280.000,00 динара и бесповратна средства у износу од 120.000,00 динара), нити већи од 6.000.000,00 динара(кредит у износу од 4.200.000,00 динара и бесповратна средства у износу од 1.800.000,00 динара).

Улагања која се могу финансирати у оквиру овог Програма обухватају:

- доградњу/реконструкцију/адаптацију/санацију/пословног или производног простора;- куповинуопреме (нове или половне, не старије од пет година);

- трајна обртна средства, која могу да учествују највише до 20% у структури укупног улагања.

      Предност ће имати захтеви привредних субјеката чији су оснивачи прошли бесплатну обуку за започињање пословања по Програму Стандардизованог сета услуга за МСПП, који се реализује преко акредитованих регионалних развојних агенција.

 

Прецизно и тачно попуњен Обједињен захтев за start-up кредит и захтев за бесповратна средства и пратећа документацијау складу са Програмом, предајусе Фонду наадресе Булевар Немањића 14а, Ниш и Кнез Михаилова 14, Београд.

Јавни позив је отворен док се расположива средства не утроше, а најкасније до 31.12.2018. године.

Конкурсна документација и комплетна информација о свим битним елементима и правилима за учешће у овом јавном позиву могу се преузети са интернет страна Министарства: www.privreda.gov.rsиФонда:  www.fondzarazvoj.gov.rs.

 

Додајте коментар

Оставите одговор