Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 1. април 2020.

Повратак на врх

Врх

Нема коментара

Усвојена уредба о подстицајима пољопривреди и руралном развоју за 2020. годину

Усвојена уредба о подстицајима пољопривреди и руралном развоју за 2020. годину
golubac.org.rs

Влада Републике Србије усвојила је на данашњој седници Уредбу о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2020. години.

Подстицаји су конципирани тако да на оптималан начин подржавају недовољно развијене области пољопоривредне производње, као и подручја са отежаним условима рада у пољопривреди и то унапређењем конкурентности пољопривредних газдинстава.

Уредбом је прописано да ће се средства распоређивати за програмске активности или пројекте – директна плаћања, мере руралног развоја, кредитну подршку у пољопривреди и посебне и ИПАРД подстицаје.

Директна плаћања, која ће бити расподељена у одговарајућим укупним износима, односиће се на премије, подстицаје за производњу и регресе.

Мерама руралног развоја предвиђена је подршка програмима који се односе на унапређење конкурентности, очување и унапређење животне средине и природних ресурса, диверсификацију дохотка и побољшање квалитета живота у руралним подручјима, као и припрема и спровођење локалних стратегија руралног развоја.

Подстицајем кроз кредитну подршку омогућиће се пољопривредним произвођачима да дођу до финансијских средстава из банкарских извора под повољнијим условима од тржишних.

Додајте коментар

Оставите одговор