Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 26. октобар 2020.

Повратак на врх

Врх

Нема коментара

Пријава стварног власника до 31. јануара Београд, 16. јануар 2020.

Пријава стварног власника до 31. јануара Београд, 16. јануар 2020.
golubac.org.rs

Mинистарство привреде Владе Републике Србије саопштило је данас да рок за пријаву стварних власника у Централну евиденцију истиче 31. јануара, при чему ће против правних лица која не испуне ту обавезу бити поднете прекршајне пријаве.

Централна евиденција је јавна, јединствена, централна, електронска база података о физичким лицима – стварним власницима правних лица и других субјеката регистрованих у Републици Србији (регистровани субјекти).

У име регистрованог субјекта, упис, промену и брисање података из евиденције вршиће лице које је овлашћено за заступање у регистрованом субјекту, као и регистратор, на основу преузетих података од надлежних државних органа о регистрованом субјекту, у случајевима који су прописани законом.

Захтеве за покретање прекршајног поступка подносиће Агенција за привредне регистре (АПР) по истеку прописаног рока.

Распон новчане казне за ову врсту прекршаја креће се од 500.000 до 2.000.000 динара за правна лица, док је за одговорно лице предвиђена казна од 50.000 до 150.000 динара.

Министарство привреде подсећа на то да су почетком ове године ступиле на снагу измене и допуне Закона о Централној евиденцији стварних власника којима је, између осталог, прописана прекршајна одговорност за регистроване субјекте који не изврше евидентирање до 31. јануара.

Додајте коментар

Оставите одговор