Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Golubac | 28. februar 2020.

Povratak na vrh

Vrh

Nema komentara

Prijava stvarnog vlasnika do 31. januara Beograd, 16. januar 2020.

Prijava stvarnog vlasnika do 31. januara Beograd, 16. januar 2020.
golubac.org.rs

Ministarstvo privrede Vlade Republike Srbije saopštilo je danas da rok za prijavu stvarnih vlasnika u Centralnu evidenciju ističe 31. januara, pri čemu će protiv pravnih lica koja ne ispune tu obavezu biti podnete prekršajne prijave.

Centralna evidencija je javna, jedinstvena, centralna, elektronska baza podataka o fizičkim licima – stvarnim vlasnicima pravnih lica i drugih subjekata registrovanih u Republici Srbiji (registrovani subjekti).

U ime registrovanog subjekta, upis, promenu i brisanje podataka iz evidencije vršiće lice koje je ovlašćeno za zastupanje u registrovanom subjektu, kao i registrator, na osnovu preuzetih podataka od nadležnih državnih organa o registrovanom subjektu, u slučajevima koji su propisani zakonom.

Zahteve za pokretanje prekršajnog postupka podnosiće Agencija za privredne registre (APR) po isteku propisanog roka.

Raspon novčane kazne za ovu vrstu prekršaja kreće se od 500.000 do 2.000.000 dinara za pravna lica, dok je za odgovorno lice predviđena kazna od 50.000 do 150.000 dinara.

Ministarstvo privrede podseća na to da su početkom ove godine stupile na snagu izmene i dopune Zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika kojima je, između ostalog, propisana prekršajna odgovornost za registrovane subjekte koji ne izvrše evidentiranje do 31. januara.

Dodajte komentar

Ostavite odgovor