Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 6. децембар 2023.

Повратак на врх

Врх

Нема коментара

Обавештење

Обавештење
golubac.org.rs

У складу са уредбом Владе Републике Србије о утврђивању Програма финансијске подршке пољопривредним произвођачима сунцокрета рода 2022. године, право на финансијску подршку има правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства који је произвео сунцокрет рода 2022. године и који је уписан у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу.

Финансијска подршка за пољопривредног произвођача утврђује се у износу до 7,8 динара по килограму испоручене/прoдате количине сунцокрета рода 2022. године правном лицу или предузетнику који се бави прерадом, складиштењем односно извозом сунцокрета, а највише за 200 тона. Тачан износ финансијске подршке биће одређен у зависности од кретања цене сунцокрета на тржишту.

Право на финансијску подршку пољопривредни произвођач остварује подношењем захтева у складу са јавним позивом који ћe расписaти Управа.

Додајте коментар

Оставите одговор