Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 28. јануар 2020.

Повратак на врх

Врх

Вести из земље

Обавештење у вези са субвенционисаном набавком путничких возила за потребе обнове возног парка такси превоза као јавног превоза

23. јануар 2020. |

Обавештавaмо такси превознике да је дана 4. јануара 2020. године на снагу ступила Уредба о условима и начину спровођења субвенционисане набавке путничких возила за потребе обнове возног парка такси превоза као јавног превоза („Службени гласник”, број 94/19)…Опширније

Пријава стварног власника до 31. јануара Београд, 16. јануар 2020.

17. јануар 2020. |

Mинистарство привреде Владе Републике Србије саопштило је данас да рок за пријаву стварних власника у Централну евиденцију истиче 31. јануара, при чему ће против правних лица која не испуне ту обавезу бити поднете прекршајне пријаве…Опширније

Усвојена уредба о подстицајима пољопривреди и руралном развоју за 2020. годину

10. јануар 2020. |

Влада Републике Србије усвојила је на данашњој седници Уредбу о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2020. години…Опширније

Објављен Јавни позив за набавку новог трактора у 2020. години

3. јануар 2020. |

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања расписисала је Јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку новог трактора у 2020. години…Опширније

Зaвршeн прojeкaт „Eфикaснo упрaвљaњe jaвнoм свojинoм зa успeшниje лoкaлнe сaмoупрaвe“

18. децембар 2019. |

Прojeкaт пoд нaзивoм „Eфикaснo упрaвљaњe jaвнoм свojинoм зa успeшниje лoкaлнe сaмoупрaвe“, у oквиру прoгрaмa Eврoпскe Униje – Exchange 5, je зaпoчeo 22. дeцeмбрa 2018. гoдинe, Врeднoст oвoг прojeктa je 208.650 eврa…Опширније

Пoтписaн Meмoрaндум

13. децембар 2019. |

o сaрaдњи и имплeмeнтaциjи пaкeтa пoдршкe у oблaсти упрaвљaњa људским рeсурсимa кojи oбухвaтa 50 лoкaлних сaмoупрaвa…Опширније

Обавештење

9. децембар 2019. |

Скупштина Србије усвојила је данас сет пореских закона који предвиђају знатно растерећење привреде и смањење пореског оптерећења рада…Опширније

Трећи јавни позив

27. новембар 2019. |

за ИПАРД подстицаје за улагања у прерађивачке капацитете…Опширније

Успешно завршен пројекат “Увођење и одржавање система идентификације земљишних парцела (LPIS) у пилот општинама Републике Србије”

25. новембар 2019. |

Завршни састанак пројекта Увођење и одржавање система идентификације земљишних парцела (LPIS) у пилот општинама Републике Србије, коме су присуствовали представници Делегације Еропске уније, NIRAS, Управе за аграрна плаћања и експерти на Пројекту, одржан је ове недеље у Управи за аграрна плаћања…Опширније

Конкурс за доделу субвенција за очување и развој традиционалних заната

25. новембар 2019. |

Министарство трговине, туризма и телекомуникација, на основу Закључка Владе Републике Србије 05 Број: 401-11600/2019 од 21. новембра 2019. године о усвајању Програма распореда и коришћења субвенција за очување и развој традиционалних заната у 2019. години позива заинтересоване привредне субјекте да поднесу пријаве на Конкурс за доделу субвенција за очување и развој традиционалних заната у Републици Србији у 2019. години…Опширније