Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Golubac | 5. decembar 2020.

Povratak na vrh

Vrh

Novosti

Obaveštenje

4. decembar 2020. |

štaba za vanredne situacije opštine Golubac…Opširnije

OGLAS – Javni konkurs

23. novembar 2020. |

ZA POSTAVLJANJE OPŠTINSKOG PRAVOBRANIOCA OPŠTINE GOLUBAC…Opširnije

Obaveštenje

23. novembar 2020. |

OBUSTAVA RADA OPŠTINSKE UPRAVE SA STRANKAMA PUTEM NEPOSREDNOG KONTAKTA…Opširnije

N A R E D B A

23. novembar 2020. |

štaba za vanredne situacije opštine Golubac…Opširnije

O D L U K A

23. novembar 2020. |

o proglašenju vanredne situacije za celu teritoriju opštine GOLUBAC…Opširnije

Obaveštenje

20. novembar 2020. |

ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE…Opširnije

OGLAS – RANI JAVNI UVID

19. novembar 2020. |

p o v o d o m i z r a d e
P R O S T O R N O G P L A N A P O D R U Č J A P O S E B N E N AME N E
N A C N O N A L N O G PA R K A „ Đ E R D A P ”…Opširnije

JAVNI POZIV

19. novembar 2020. |

DODELA PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA VEŠTAČKO OSEMENJAVANJE GOVEDA U 2020. GODINI…Opširnije

O B A V E Š T E NJ E

16. novembar 2020. |

OBAVEŠTAVAJU SE VLASNICI UGOSTITELJSKIH OBJEKATA DA JE VLADA RS DONELA NOVE MERE O RADNOM VREMENU UGOSTITELJSKIH OBJEKATA I DRUGIH I TO…Opširnije

O B A V E Š T E NJ E

13. novembar 2020. |

ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE…Opširnije