Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Golubac | 22. januar 2022.

Povratak na vrh

Vrh

Novosti

Drugi Javni poziv

18. januar 2022. |

Projekta za konkurentnu poljoprivredu…Opširnije

NOVA PRAVILA ZA UPOTREBU PESTICIDA OD 1. JANUARA 2022. GODINE

14. januar 2022. |

Od 1. januara 2022. godine stupa na snagu novi Zakon o sredstvima za zaštitu bilja koji predviđa da tretman pesticidima, mogu da obavljaju samo lica koja su prošla obuku, nakon čega će dobiti sertifikat koji će morati da obnove nakon pet godina…Opširnije

O B A V E Š T E NJ E

24. decembar 2021. |

Na osnovu rešenja Uprave za veterinu broj323-02-00734/2021-05/58 od 23.12.2021. godine naseljeno mesto Kudreš je proglašeno žarište zarazeod zarazne bolesti afričke kuge svinja u zaražena područja spadaju i naseljena mesta:…Opširnije

DRUGI JAVNI POZIV

20. decembar 2021. |

Pozivaju se Dobrovoljna vatrogasna društva sa teritorije Opštine Golubac (u daljem tekstu: korisnici), da podnesu svoje programe i projekte u sprovođenju zaštite od požara,spasavanju ljudi i imovine Opštinskom veću opštine Golubac kako bi istim bila odobrena sredstva iz budžeta opštine Golubac za 2021.godinu…Opširnije

Raspisan Javni poziv

20. decembar 2021. |

za nabavku mašina i opreme u biljnoj proizvodnji…Opširnije

Raspisan Javni poziv

20. decembar 2021. |

za nabavku mašina i opreme u stočarskoj proizvodnji…Opširnije

O B A V E Š T E NJ E

1. decembar 2021. |

Opštinska uprava opštine Golubac, izlaže na uvid deo jedinstvenog biračkog spiska za područje opštine Golubac…Opširnije

JAVNI POZIV

1. decembar 2021. |

REGRES ZA REPRODUKTIVNI MATERIJAL…Opširnije

Javni poziv

25. novembar 2021. |

za javnu raspravu o Nacrtu Odluke o budžetu opštine Golubac za 2022. godinu…Opširnije

OGLAS

19. novembar 2021. |

JAVNI UVID U NACRT PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE NACIONALNOG PARKA „ĆERDAP“ i IZVEŠTAJ O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE NACIONALNOG PARKA „ĆERDAP“ NA ŽIVOTNU SREDINU…Opširnije