Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Golubac | 24. mart 2019.

Povratak na vrh

Vrh

Novosti

OGLAS

22. mart 2019. |

za davanje u zakup poslovnih prostorija u mesnoj zajednici Dvorište javnim nadmetanjem…Opširnije

OGLAS – RANI JAVNI UVID

22. mart 2019. |

povodom izrade PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA DRŽAVNOG PUTA IB REDA, AUTOPUT E-75 BEOGRAD-NIŠ (PETLJA „POŽAREVAC”) – POŽAREVAC (OBILAZNICA) – VELIKO GRADIŠTE – GOLUBAC…Opširnije

JAVNI POZIV

22. februar 2019. |

Pozivaju se sva udruženja, crkve i verske zajednice sa teritorije opštine Golubac i regionalna udruženja osoba sa invaliditetom koja realizuju svoje aktivnosti za građane opštine Golubac (u daljem tekstu: korisnici), da podnesu svoje programe Opštinskom veću opštine Golubac kako bi istim bila odobrena sredstva iz budžeta opštine Golubac za 2019.godinu…Opširnije

Javni pozivi Ministarstva privrede

28. januar 2019. |

Ministarstvo privrede raspisalo je danas tri javna poziva, na osnovu kojih će malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima (MSPP) staviti na raspolaganje čak 1,7 milijardi dinara bespovratnog novca…Opširnije

Zahtev za povećanje osnovnih i ostalih komunalnih usluga KJP „Golubac“ Golubac

28. januar 2019. |

Postupajući u skladu sa članom 28 Zakona o komunalnim delatnostima („Sl.glasnik RS“, br.88/11, 104/16 i 95/2018), objavljujemo Zahtev za povećanje osnovnih i ostalih komunalnih usluga KJP „Golubac“ Golubac…Opširnije

JAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA

22. januar 2019. |

za izgradnju ugostiteljskog objekta – restorana P+0, na katastarskoj parceli broj 1393 K.O. Vinci…Opširnije

Usvojen Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći

9. januar 2019. |

Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći usvojen je na sednici Narodne skupštine Republike Srbije, 9. novembra 2018. godine. Novim zakonom predviđeno je pravo na korišćenje besplatne pravne pomoći licima koja ovo pravo nisu ostvarila prema drugim zakonima. Besplatna pravna pomoć sastoji se od pružanja pravnih saveta, sastavljanja podnesaka, zastupanja i odbrane…Opširnije

Elektronska prijava sezonskih radnika u poljoprivredi

3. januar 2019. |

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u Vladi Republike Srbije Branislav Nedimović najavio je danas da će između 7. i 15. januara početi elektronsko prijavljivanje sezonskih radnika koji se angažuju za radove u poljoprivredi… Opširnije

POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU STATUTA OPŠTINE GOLUBAC

21. decembar 2018. |

Pozivaju se sva zainteresovana lica da učestvuju ujavnoj raspravi o Nacrtu Statuta Opštine Golubac, koji je izradila Komisija za izradu Nacrta Statuta Opštine Golubac.
Javna rasprava trajaće počev od 21.12.2018. godine i trajaće zaključno sa 27.12.2018. godine…Opširnije