Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 25. јун 2021.

Повратак на врх

Врх

Нема коментара

БЕСПОВРАТНА СРЕДСТВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗРАДЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ГОЛУБАЦ

БЕСПОВРАТНА СРЕДСТВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗРАДЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ГОЛУБАЦ
golubac.org.rs

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре спровело је јавни конкурс за доделу бесповратних средстава из буџета Републике Србије у 2021. години, за суфинансирање  израде планских докумената за једнице локалне самоуправе на територији Републике Србије.

Бесповратна средства из буџета Републике Србије за суфинансирање израде плански докумената добила су три града: Зајечар, Нови Пазар, Лесковац и општине:

Голубац, Бојник, Босилеград, Брус, Љиг, Љубовија, Ражањ, Нова Варош, Блаце, Мали Иђош, Бачка Паланка, Тутин, Лапово, Трговиште, Бабушница, Ариље и Кањижа.

Скупштина општине Голубац на својој седници 02.03.2021. године, донела је Одлуку о приступању изради просторног плана општине Голубац.

Претходни Просторни план општине Голубац је донет 2011. године,a након девет година примене и спровођења, стекли су се услови за доношење новог плана, а нарочито због: преиспитање грађевинских подручја насеља и израда уређајних основа и преиспитивање планиране намене површина и омогућавање просторних услова за бржи развој малих и средњих предузећа (МСП), услужно – комерцијалних делатности и свих видова привређивања и пословања, у циљу стварања бољих предуслова за отварање нових радних места. Концепција планирања, коришћења, уређења и заштите подручја обухвата Плана подразумева оптимално коришћење постојећих потенцијала општине Голубац са усклађивањем свих видова коришћења и заштите подручја. Планирана намена простора биће у функцији остваривања веће равнотеже економског, демографског, социјалног и физичко-еколошког развоја и истовремено обезбедити дугорочни уравнотежен и одржив просторни развој општине и свих њених насељених места, мобилисањем развојних потенцијала, већим ангажовањем и развојем територијалног, социјалног, хуманог, културног и природног капитала.

https://www.mgsi.gov.rs/cir/aktuelnosti/dvadeset-jedinica-lokalne-samouprave-dobilo-bespovratna-sredstva-za-sufinansiranje

Додајте коментар

Оставите одговор