Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 28. јануар 2021.

Повратак на врх

Врх

Нема коментара

Општини Голубац 1.000.000 динара

Општини Голубац 1.000.000 динара
golubac.org.rs

Канцеларија Владе Републике Србије за одрживи развој недовољно развијених подручја, на основу Уговора потписаног 25.09.2013. године у Београду, одобрава општини Голубац 1.000.000 динара за реализацију пројекта “ Израда пројекта препарцелације, парцелације и геодетског обележавања радне зоне – Радошевац“.
Реализацијом овог пројекта, стварају се предуслови за израду техничке документације, односно пројеката комуналног опремања планиране радне зоне Радошевац. У радној зони Радошевац на основу плана детаљне регулације могу се градити производни комплекси “ чистих“ технологија, пословно-услужни објекти, сервиси и производни погони.

Општинска управа Голубац
Одељење за финансије и привреду
Одсек за ЛЕР
Саша Богићевић

Додајте коментар

Оставите одговор