Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 23. септембар 2020.

Повратак на врх

Врх

Нема коментара

Саопштење за јавност Општинске управе Голубац поводом легализације објекта

Саопштење за јавност Општинске управе Голубац поводом легализације објекта
golubac.org.rs

Обавештавају се власници бесправно изграђених објеката на територији Општине Голубац,који су изграђени до 01.11.2013. године, да могу поднети захтев за легализацију истих закључно са 30.01.2014.године.
Поступци за легализацију започети до дана ступања на снагу Закона о легализацији (“Сл. Гласник РС“, бр.95/13) по захтевима који су поднети до 11.03.2010. године, а који нису окончани до 11.11.2013. године,окончаће се по одредбама Закона о легализацији објекта (“Сл. Гласник РС“.бр.95/13).
Захтеви се подносе лично у писарници Општинске управе Голубац, канцеларија бр.15, или поштом на адресу: Општинска управа Голубац,ул.Цара Лазара бр.14,12223. Голубац.
Све информације у вези поступка легализације могу се добити лично у Одељењу урбанизам и изградњу, комуналне, инспекцијске и имовинско-правне послове Општинске управе Голубац,канцеларија бр.15 или телефоном на број: 012/678-114.

Захтев за легализацију можете преузети овде.

Република Србија
ОПШТИНА ГОЛУБАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Датум: 22.11.2013. године

Додајте коментар

Оставите одговор