Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 5. јул 2022.

Повратак на врх

Врх

Нема коментара

Пoреске обавезе доспевају за уплату 15.фебуара

Пoреске обавезе доспевају за уплату 15.фебуара
golubac.org.rs

Обавештавају се обвезници који поседују некретнине на територији општине Голубац да 15.02.2014.године доспева први квартал за уплату пореза на имовину физичких лица  за 2014.годину.

С обзиром да је тог дана државни празник обавеза ће се померити за први наредни радни дан а то је 18.фебруар.

Све до добијања нових решења обавезе се плаћају по решењу утврђеном за прошлу годину. Такође, од првог јануара ове године накнада за коришћење грађевинског земљишта се не утврђује, али је неопходно, у одређеном року, измирити обавезе из претходног периода.

          Напомињемо да редовним и благовременим измиривањем пореза обвезници избегавају обрачун и наплату законом прописане камате због кашњења уплата. Порески обвезник којем је утврђено право на мировање дуга, дужан је да редовно измирује текуће обавезе, и на тај начин оствари право на отпис камате и одлагање плаћања главног дуга.

За све потребне информације, као и добијање уплатница за уплату пореза, грађани се могу обратити Одељењу за утврђивање и наплату локалних јавних прихода, сваког радног дана у времену од 07-15 часова, или на телефон 012-678-114

Плаћањем својих обавеза грађани омогућавају да општина Голубац користи средства од наплате пореза на имовину за одржавање и грађење улица, путева, водоводне и канализационе мреже, вртића и других објеката, што подразумева квалитетније услове живота и рада на подручју Голупца.

Додајте коментар

Оставите одговор