Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 3. март 2024.

Повратак на врх

Врх

Нема коментара

Програм за лидере у области безбедности и владавине права

Програм за лидере у области безбедности и владавине права
golubac.org.rs

МЕМОРАНДУМ   О   САРАДЊИ - за реализацију пројекта: Програм за лидере у области безбедности и владавине права.

 

Ђорђе Станичић, генерални секретар Сталне конференција градова и општина Србије,  и Зоран Пајкић, председник Општине Голубац, 23. јула 2014. године, закључили су МЕМОРАНДУМ   О   САРАДЊИза реализацију пројектаПрограм за лидере у области безбедности и владавине права.

 

Меморандум, дефинише облике и сврху сарадње, опште принципе на којима се сарадња заснива, као и међусобне обавезе и одговорности страна потписница, односно учесника у пројекту „Програм за лидере у области безбедности и владавине правакоји Стална конференција градова и општина спроводи у сарадњи са Министарством унутрашњих послова, Министарством правде и Агенцијом за међународну сарадњу Асоцијације холандских општина, а уз финансијску подршку Краљевине Холандије.

Пројекат подржава јачање капацитета институција одговорних за безбедност у погледу ефикасности, транспарентности, одговорности, интегритета, учешћа и сарадње. Пројекат поставља стандарде перформанси и пружа оквире за развој политике и прилагођавање закона и подзаконских аката.

 

Сарадња учесника у Пројекту има за циљ да допринесе:

-даљем унапређењу механизама у областима јавне безбедности и заштите људских права на локалном нивоу

-развоју стручних капацитета запослених, како у оквиру управе, тако и у оквиру ресорних институција и организација

-успостављању  одрживог  система  за   прикупљање  података   и   њихово  редовно ажурирање, како би се омогућило да се идентификују и континуирано прате потребе грађана

-унапређењу система информисања на нивоу локалне заједнице

-равномернијем регионалном развоју, пружајући могућност општинама да
равноправно реализују иницијативе и успоставе одрживе механизме у областима јавне  безбедности  и  заштите људских  права  на  локалном  међуопштинском  ирегионалном нивоу.

Додајте коментар

Оставите одговор