Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 16. август 2022.

Повратак на врх

Врх

Нема коментара

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
golubac.org.rs

Република Србија

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И

ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 

на основу члана 10. став 1. и став 2, а у вези са члана 29. став 1. и став 3, Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник PC“, бр. 135/04 и 36/09) даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Носилац пројекта, Општина Голубац, поднео је захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину ПројектаРеконструкције дела обале и изградње монтажног пристана“ (лука Усје) на кп 2995 реке Дунав 2669, 2701 и 2702 КО Усје општина Голубац.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 10-13 часова у просторијама Министарства пољопривреде и заштите животне средине у Београду, Омладинских бригада 1, соба 426 и на интернет страници

www.eko.minpoli.gov.rs/obavestenia/procena-uticaia-na-zivotnu-sredinu/

као и да достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.

 

објављенo 02.09.2014. године у листу „Реч народа“.

Додајте коментар

Оставите одговор