Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 25. октобар 2020.

Повратак на врх

Врх

Нема коментара

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЈАВНИ ПОЗИВ
golubac.org.rs

Национална агенција за регионални развој расписује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

 

за доделу бесповратних средстава

 

Програм подршке даљем развоју микро, малих и средњих предузећа, предузетника и задруга у2015.години, а који се састоји из два пројекта (даље: Програм) спроводи Национална агенција за регионални развој (даље: НАРР) у сарадњи са aкредитованим регионалним развојним агенцијама.

 

Пројекат подршке женском предузетништву кроз доделу бесповратних финансијских средстава

 

Основни циљ Пројекта је развој женског предузетништва у смислу повећања броја жена у бизнису, веће видљивости успешних жена – предузетница и успешног предузетништва уопште, јачања мотивације предузетница за унапређење пословања, а кроз давање бесповратних финансијских средстава.

 

Бесповратна средства ће се одобравати за:

· уређење пословања у складу са захтевима међународних стандарда пословања (имплементација стандарда/сертификација/ресертификација) и обележавање производа „CE“ знаком;

·       побољшање постојећих и развој нових технолошких процеса;

·       побољшање постојећих и развој нових производа/услуга;

·       тестирање нових производа;

·       израду и имплементацију специјализованог софтвера;

·       нови дизајн производа и амбалаже;

·       електронску презентацију предузећа и

·       едукацију менаџмента и запослених кроз специјализоване обуке.

 

Право на доделу средстава имају микро, мала и средња предузећа у власништву и управи жена, као и предузетници чији је оснивач жена, а који кумулативно испуњавају следеће услове:

·       да је претежна делатност производња, прерада или пружање услуга (да регистрована претежна делатносту Агенцији за привредне регистре указује на производну/услужну делатност или делатност прераде);

·       да су у већинском домаћем приватном власништву и да су регистровани на територији Републике Србије;

·       да учешће жене/а у власништву привредног друштва износи најмање 25% и да истовремено жена/е управља/ју пословањем (жена/е је/су уписана/е у Агенцији за привредне регистре као директор или заменик директора), односно да је жена оснивач предузетничке радње;

·       да су основани најкасније 01јула 2013. године;

·       да имају позитивне резултате пословања у претходне две године;

·       да су измирили обавезе по основу пореза и доприноса;

·       да у претходне две године и текућој години нису по истом основу користили подстицајна средства НАРР и других државних институција.

 

Средства се додељују у износу од 50.000,00 до 300.000,00 динара за све активности, осим за електронску презентацију предузећа за коју се може одобрити максимално 100.000,00 динара. 

 

Рок за подношење пријава је 19. август2015. године.

 

 За детаљније информације можете се обратити НАРР на бројеве телефона: 011/2060-807; 011/2060-810; 011/2060-829011/2060-843; 011/2060-847; 011/2060-855; 011/2060-856; 011/2060-864 и 011/2060-870.

 

Пријаве се подносe лично или препорученом поштом најближој aкредитованој регионалној развојној агенцији: 

 

·         Регионална развојна агенција „Браничево-Подунавље“ д.о.о. Пожаревац; Стари корзо 30/3, 12000 Пожаревац; тел: 012/510-824, 511-823; e-mail:  office@rra-bp.rs; www.rra-bp.rs;

Додајте коментар

Оставите одговор